Címer

Mentés, beteg- és halottszállítás

 Betegszállítás

 A betegszállítás az orvos rendelése alapján biztosítja az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést abban a – mentőápolói felügyeletet nem igényelő – esetben, amikor az egészségügyi ellátás elérhetősége másként nem biztosítható.

 Halottszállítás

 A boncolás végzéséhez szükséges szakmai minimumfeltételekkel nem rendelkező fekvőbeteg-gyógyintézetben, vagy a nem fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézményben elhunyt személy rendelvényre történő, kórboncolási céllal, illetve a kórboncolás szükségességének megállapítása céljából végzett halottszállítása.

 Mentés

shutterstock_30325087
 A mentés az azonnali egészségügyi ellátásra szoruló betegnek a feltalálási helyén, mentésre feljogosított szervezet által végzett sürgősségi ellátása, illetve az ehhez szükség szerint kapcsolódóan - az egészségi állapotának megfelelő ellátásra alkalmas - legközelebbi egészségügyi szolgáltatóhoz történő szállítása, valamint a szállítás közben végzett ellátása.

 

Aktualitások

Az alábbi cikkben találhatóak meg a beteg-, illetve halottszállítással kapcsolatos legfrissebb hírek.

Frissítve: 2022.11.10.

Tájékoztató mentést, betegszállítást elrendelő orvosok részére

Annak eldöntése, hogy mentési készenlétet igénylő őrzött szállításra, mentőszállításra vagy betegszállításra van szükség, az elrendelő orvos joga és felelőssége – e tájékoztató célja a fogalmak tisztázása mellett a döntés megkönnyítése.

A részletes tájékoztató innen tölthető le.

Tájékoztató a kórboncolás céljából, illetve a kórboncolás szükségességének megállapítása céljából végzett halottszállítást elrendelő orvosok, mentőtisztek részére

A nem fekvőbeteg-gyógyintézetben elhunyt személy kórboncolás céljából, illetve a kórboncolás szükségességének megállapítása céljából történő szállításának elrendelése.

Betegszállítás GY.I.K.

Gyakran ismételt kérdések, tájékoztató a betegszállítást elrendelő egészségügyi szolgáltatók, a szállítást végző betegszállító szolgáltatók és szolgáltatást igénybe vevő biztosítottak részére.

Betegszállítás teljesítményjelentés

Finanszírozástechnikai tájékoztató, a jelentés adattartalma, a teljesítmény jelentés függelékei.

Ajánlás betegszállítási kérelmek elkészítéséhez

Tájékoztató betegszállítási kérelmek benyújtásához. A dokumentum letölthető innen.

NEAK által finanszírozott betegszállító szolgáltatók és területi ellátási kötelezettségük

Az alábbi cikkben megtalálhatja a betegszállító szolgáltatókkal kapcsolatos legfontosabb információkat.

Letölthető formanyomtatványok

Az alábbi cikkben találhatók meg a beteg-, illetve halottszállítással kapcsolatos formanyomtatványok.

Jogszabályok

Az alábbi cikkben találhatók meg a mentéssel, beteg-, illetve halottszállítással kapcsolatos jogszabályok.