Tartalom:

Ki válhat jogosulttá saját bejelentése alapján egészségügyi szolgáltatásra?

Ki tekinthető társadalombiztosítási szempontból belföldinek?

Mennyi időre jár egészségügyi szolgáltatás a saját bejelentés alapján?

Hova kell bejelenteni az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot?

Milyen dokumentumok szükségesek a bejelentéshez?

Nyomtatvány

Jogszabályok

 

 

 

 

Ki válhat jogosulttá saját bejelentése alapján egészségügyi szolgáltatásra?

Saját, egyéni bejelentése alapján jogosulttá válhat az egészségbiztosítási egészségügyi szolgáltatások igénybevételére:

 

 • az a személy, akinél a munkaképesség-változásának mértéke eléri az 50 %-ot, és az illetékes hatóság ezt igazolja,
 • az a személy, akinél az egészségkárosodás mértéke eléri 40 %-ot, és az illetékes hatóság erre vonatkozó igazolásával rendelkezik,
 • az a személy, akinek egészségi állapota 50 %-os vagy ennél kisebb mértékű és az illetékes hatóság ezt igazolja,
 • aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és havi jövedelme nem éri el a minimálbér 30 %-át (2024-ben 80.040,- Ft-ot),

amennyiben a társadalombiztosítási szabályok alapján belföldinek minősül.

Ki tekinthető társadalombiztosítási szempontból belföldinek?

Társadalombiztosítási szempontból belföldi személynek kell tekinteni, aki:

 

 • Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár, huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező, illetve menekültként vagy oltalmazottként elismert személy,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint,
 • hontalan.

Belföldi

 

 • az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultak esetén az a Magyarországon élő magyar állampolgár is,
 • az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezettek esetén az a legalább egy éve Magyarországon élő magyar állampolgár is,

aki a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 80. § (5) bekezdése szerinti - a külföldön, illetve a nemzetközi szervezet szociális biztonsági rendszerében létrejött biztosításra vonatkozó - bejelentést nem teljesített.

 

Mennyi időre jár egészségügyi szolgáltatás a saját bejelentés alapján?

A jogosultság kezdő napja a jogosultságot megalapozó munkaképesség-változást, vagy az egészségkárosodást megállapító szakvélemény kiállításának napja, a betöltött nyugdíjkorhatáron alapuló jogosultság esetén pedig a havi jövedelem 80.040,- Ft alá csökkenésének napja.

A bejelentett állapot megszűnését (munkaképesség változás, egészségkárosodás %-os mértékének csökkenését, jövedelem emelkedését) követően a magyar közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál az egészségügyi ellátásra való jogosultság még további 45 napig fennáll, ha társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül, és legalább 45 napig fennállt a bejelentés alapjául szolgáló állapot is, vagy ennél rövidebb idejű jogosultság esetén, ha a bejelentés alapjául szolgáló jogviszony kezdete előtti 30 napon belül legalább 45 napon át folyamatosan jogosult volt egészségügyi ellátásra.

Ha az egészségügyi ellátásra jogosultság időtartama 45 napnál rövidebb volt, akkor a társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősülő személy ellátásra jogosultsága ezzel a rövidebb időtartammal hosszabbodik meg.

Hova kell bejelenteni az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot?

A bejelentést az Egyéni bejelentés alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosultak Bejelentő lapja (NEAK 2014.09. Eüszj.) elnevezésű, kézzel, olvashatóan vagy géppel kitöltött nyomtatványon, a szükséges dokumentumokkal együtt, a lakóhely szerinti kormányhivatalnál kell benyújtani, személyesen, vagy meghatalmazott által, illetve postai úton.

A legközelebbi kormányhivatal elérhetőségének megadásához kérjük, adja meg lakóhelyének, vagy tartózkodási helyének irányítószámát:

Milyen dokumentumok szükségesek a bejelentéshez?

 

 • Személyazonosságot igazoló okmány: személyazonosító igazolvány (ideértve az ideiglenes személyi igazolványt is), érvényes útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély,
 • lakcímet igazoló okmány,
 • jövedelemigazolás, ha a bejelentése azon alapul, hogy a nyugdíjkorhatárt betöltötte,
 • munkaképesség csökkenést, egészségkárosodást megállapító, egészségi állapotot igazoló szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, hatósági bizonyítvány vagy határozat, ha a bejelentése azon alapul.

Nyomtatvány

Jogszabályok