2020. július 1-jén hatályba lépett a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: új Tbj.), amelytörvényi szintű szabályozási keretet biztosít az Egészségbiztosítási Alap terhére igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások jogosultsági kérdéseiben is.

Az új Tbj. számos fontos és jelentős változást tartalmaz:

  • · A járulékok összevonása - a biztosítottakat egységes, 18,5 %-os tb fizetési kötelezettség terheli.
  • · A saját jogú nyugdíjasok járulékmentessége - általános járulékmentesség illeti meg őket, függetlenül a foglalkoztatás formájától.
  • · A járulékfizetési alsóhatár meghatározása - a tb járulékot legalább a minimálbér 30%-a után kell megfizetni.
  • · Az adóadminisztráció csökkentése,
  • Az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési hátralék miatt a TAJ szám érvénytelenné válik. A TAJ érvénytelenítését kiváltó hátralék mértéke: a 2020. július 1-től felmerülő 6 havi járulékfizetési kötelezettség elmaradása. Ez a rendelkezés a biztosítottakat nem érinti.

A jogalkotó elsődleges célja az új jogszabállyal, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettséget a jelenleginél jóval nagyobb arányban teljesítsék az állampolgárok.

Fontos hangsúlyozni ugyanakkor, hogy nem az a cél, hogy emberek rekedjenek ki az egészségügyi ellátásból.

A legtöbb embert – akiknek rendezett a jogviszonya és jogkövető módon jár el, ideértve a kötelező egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetését is – az intézkedés semmilyen formában nem érinti.