Európai Egészségbiztosítási Kártya

A Magyarországon fennálló biztosítási jogviszonyt, illetve egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot az Európai Egészségbiztosítási Kártya (EU-Kártya) igazolja. Az EU-Kártya alapján a magyar jogosult a orvosilag szükséges ellátást a másik tagállamban ugyanolyan módon veheti igénybe, mint a helyi biztosítottak. Ez azt is jelenti, hogy amennyiben az adott tagállam biztosítottainak az ellátásért önrészt kell fizetniük, ezt a magyar jogosultak is kötelesek saját maguk viselni.

Önrészek

A biztosított által fizetendő önrész mértéke kórházi ellátás esetén:

  • Ausztriában – 10-18 €/nap
  • Franciaországban – a kezelés díjának 20%-a, de legalább 18 €/nap
  • Olaszországban – szakorvosi ellátásért legfeljebb 36 €/alkalom
  • Szlovákiában – 1,99 EUR sürgősségi díj
  • Svájcban – 18 év alattiaknak 33 CHF, 18 év fölöttieknek 92 CHF

Számla utólagos megtérítése

Franciaországban és Svájcban a kórházi tartózkodást nem igénylő ellátások költségét teljes összegben ki kell fizetni. A kifizettet számla alapján hazatérés után, utólagosan igényelhető megtérítés a lakóhely szerint területileg illetékes, megyeszékhelyen működő kormányhivatalnál. Ebben az esetben a járási hivatal csak az adott ország társadalombiztosítása által nyújtott támogatásnak megfelelő összeget téríti meg (pl. ha a svájci egészségbiztosító a költségek 80%-át téríti, akkor a magyar egészségbiztosítás is csak 80%-os mértékű térítést tud nyújtani).

Ha egy biztosított EU-Kártya nélkül vesz igénybe ellátást, és az orvostól vagy kórháztól számlát kap, a kifizetett számla alapján fentiekben ismertetettek szerint igényelhet visszatérítést.

Fontos tudnivaló, hogy a Kártyával a szolgáltatásokat csak az egészségbiztosítás illetékes szerveivel szerződésben lévő orvosnál lehet igénybe venni. A szerződés nélküli magánszolgáltató által nyújtott ellátás költségeit a beteg saját maga fizeti, és a járási hivatal a költségeket utólag sem tudja megtéríteni, ezért célszerű – lehetőség szerint – minden esetben közkórházhoz fordulni. Tekintettel arra, hogy számos síterep vonzáskörzetében jellemzően magánpraxisok működnek, ennek okán is kiemelten fontos a megfelelő utasbiztosítás, sí biztosítás megkötése!

EU-Kártya igénylése

Erről tájékoztatást az Európai Egészségbiztosítási Kártya menüpontban kap.

Mentés

A hegyi balesetet szenvedettek felkutatása, a hegyi mentés, valamint a völgybe való szállítás rendszerint az adott ország biztosítottai számára is díjköteles. A felszámított díjat az egészségbiztosító gyakran nem téríti meg, a betegeknek a díjat saját magának kell megfizetnie, vagy szabadidő- és sportbiztosítást köthetnek az esetleges kockázatra, valamint a hitelkártyákhoz tartozó biztosításukat használhatják fel. Hegyi mentés és különösen helikopteres mentőszállítás esetén számíthatunk arra, hogy a mentés díját a mentőszolgáltató kiszámlázza. Gyakran a helyi egészségbiztosító sem a mentőszámla szerinti összegét téríti meg, hanem abból csak egy előre meghatározott fix összeget. Különösen igaz ez pl. Ausztriára, ahol a hegyi mentés díjából, a számla összegétől függetlenül, legfeljebb kb. 800,- €-nak megfelelő összeg téríthető, ezt az összeget a légi mentés költségei jócskán meghaladhatják (3-4.000,- €.)

EU-Kártya vagy utasbiztosítás?

A Kártya és az utasbiztosítás egymáshoz képest kiegészítő jellegű. Az EU-Kártya és az utasbiztosítás közötti különbségeket, előnyökről és hátrányokat az alábbi táblázat foglalja össze.

Európai Egészségbiztosítási Kártya

Utasbiztosítás

Csak szerződött szolgáltatóhoz lehet fordulni vele.

Magán egészségügyi szolgáltatóhoz is lehet fordulni vele.

Csak az orvosilag szükséges ellátásokat fedezi.

A szerződés szerinti összes ellátást fedezi (hazaszállítása, poggyászbiztosítás, sportfelszerelések biztosítása, halottszállítást stb.)

A szükséges ellátásokat azok árára tekintet nélkül nyújtani kell a nyomtatvány ellenében.

A költségeket csak a kötvényben meghatározott összegig vállalja a biztosító.

Az önrészt a biztosított fizeti, visszatérítés nincs.

Az önrészt is fedezi.

Egyes tagállamokban a költségeket a biztosított előlegezi meg.

Minden tagállamban a biztosító fizet.


[1] Az adatok csupán tájékoztató jellegűek és a külföldi egészségbiztosítási intézmények tájékoztatásán alapulnak, esetleges eltérésekért a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő felelősséget nem vállal