Hol lehet több információhoz jutni?

Department for Work and Pensions and Overseas Benefits Directorate

Tyneview Park, Whitley Road, Benton

Newcastle Upon Tyne NE 98 1BA

Telefon: 0191 218 77 77, www.dwp.gov.uk

Elutazás előtt

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása szükséges bármely kormányhivatalnál.

Egészségügyi ellátás

A nemzeti egészségbiztosítási rendszerrel (NHS - National Health Service) szerződéses viszonyban álló orvoshoz közvetlenül fordulhat az Európai Egészségbiztosítási Kártyával.

Abban az esetben, ha az egészségi állapota nem teszi lehetővé az orvos személyes felkeresését, és az orvost házhoz kell hívni, a telefonon történő beszélgetésben egyértelműen azt kell kérni, hogy a látogatóorvos a nemzeti egészségbiztosítási rendszerrel álljon szerződésben.

A szerződéses orvosok és kórházak névjegyzéke Angliában minden főpostán, Skóciában az ún. Health Boards-ban és Észak Írországban a Central Service Agencyben található meg.

Gyógyszerek

Gyógyszereket az orvos által kiállított receptre a gyógyszertárakban lehet kiváltani.

Az önrésztől mentesülő személyeknek ki kell tölteniük az orvosi recept hátoldalán található nyilatkozatot.

Kórházi kezelés

A kórházi beutalót a kezelő orvos adja ki.

Szükséges esetekben közvetlenül a nemzeti egészségbiztosítási rendszerhez tartozó kórházakhoz lehet fordulni az Európai Egészségbiztosítási Kártya használatával.

A kezelésekért az alábbi önrészt kell téríteni

Fogorvosi kezelés

₤ 17 - ₤ 47 közötti összeg,

Különleges kezelés esetén ₤ 204

Wales ₤ 177

Skócia ₤ 384

A 18 éven aluliak, a 19 éven aluli diákok, a terhes nők és a csekély jövedelemből élők mentesülnek az önrészfizetési kötelezettség alól.

Gyógyszerek

7,40 £ az orvosságért

Kivételek: a 60 év feletti személyek, a gyerekek 18 éves korukig, a terhes nők, és azok a személyek, akik speciális gyógyszereket szednek és az önrész megfizetésének mentességéről igazolással rendelkeznek

Költségtérítés készpénzzel történő fizetés esetén

Amennyiben nem volt Európai Egészségbiztosítási Kártyája és az ellátás költségeit saját terhére kellett, hogy igénybe vegye, a kezeléskor kiállított eredeti számlákat és a kiegyenlítésére vonatkozó igazolást a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalnak nyújtsa be. A költségek utólagos megtérítésére vonatkozó igény az ellátás igénybevételétől számított hat hónapon belül érvényesíthető.

Ebben az esetben a kormányhivatal megkeresi a kisegítő teherviselőt, és a külföldi biztosítótól kapott információk alapján azt az összeget fizeti ki, amennyibe az ellátás az Európai Egészségbiztosítási Kártyaalapján került volna. Az így megtérített és a ténylegesen kifizetett összegek közötti költségkülönbözetet az ellátásban részesült személy saját maga köteles vállalni, ezt az egészségbiztosító nem téríti meg.

Keresőképtelenség

Abban az esetben, ha a magyar biztosított Nagy Britanniában keresőképtelenné válik, és érvényesíteni akarja magyar táppénz iránti igényét, keresőképtelenségéről igazolást kell kérnie a külföldi orvostól. A magyar táppénz folyósításának az alapja ez a külföldi orvos által kiállított keresőképtelenségi igazolás lesz.

A lehető legkorábban célszerű bejelentenie a munkaadójának (lehet telefonon, vagy fax útján) keresőképtelenségének kezdetét és annak várható időtartamát, valamint a gyógykezelés ideje alatti tartózkodási helyét.

Abban az esetben, ha Ön Nagy Britanniában keresőképtelenné válik a keresőképtelenség kezdetét követően sürgősen forduljon az alábbi intézményekhez:

Nagy-Britannia:

Department for Work and Pensions and Overseas Benefits Directorate, Newcastle upon Tyne, NE 98 1BA;

Észak-Írország:

Department of Health and Social Services, Overseas Branch, Castle Building Stormont, Belfast BT4 3HH Nothern Ireland.