Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 28–29. §, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp) 608–621. §-a és az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által első fokú hatósági jogkörben hozott társadalombiztosítási határozatok, így például:

továbbá a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő elsőfokú határozata elleni fellebbezést másodfokon elbíráló szervnek a

tárgyában született döntése ellen kezdeményezett közigazgatási per során 2018. január hó 1. napját követően a jogi képviselővel eljáró fél elektronikus úton köteles a keresetet előterjeszteni.

A NEAK elektronikus nyomtatványa

Nyomtatvány neve

Útmutató

NEAK_TB_kereset

igen

A nyomtatványok elektronikus továbbításával kapcsolatban az alábbi teendői vannak:

  1. Töltse le az ANYK általános nyomtatványkitöltő keretprogramot a honlapról és telepítse azt.
  2. Töltse le erről az oldalról az ügyintézéshez szükséges nyomtatványt, és telepítse azt.
  3. Az ÁNYK program segítségével nyissa meg és töltse ki az adatlapot.
  4. Kitöltés után készítse elő a nyomtatványt elküldésre, amelyről a www.magyarorszag.hu oldalon bővebben tájékozódhat.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő