Fekvőbeteg szakellátás


Fekvőbeteg szakellátás

-Klinikán, kórházban, szakápolási intézményben, valamint fekvőbeteg-ellátást nyújtó országos intézetben végzett minden ellátási esemény, amelynek során a biztosítottat az intézménybe felvették, és ott legalább 24 órán keresztül – nappali kórházi ellátás esetén legalább 6 órán keresztül – tartózkodik.Aktív fekvőbeteg szakellátás

-Az az ellátás, amelynek célja az egészségi állapot mielőbbi helyreállítása. Az aktív ellátás időtartama, illetve befejezése többnyire tervezhető, és az esetek többségében rövid időtartamú.Krónikus fekvőbeteg szakellátás

-Az az ellátás, amelynek célja az egészségi állapot stabilizálása, fenntartása, illetve helyreállítása. Az ellátás időtartama, illetve befejezése általában nem tervezhető, és jellemzően hosszú időtartamú.

Egynapos ellátás

Kórházi kezelést kiváltó olyan ellátás, amely speciális – a kórházi körülményekhez hasonló – feltételeknek megfelelő intézményben 24 óránál rövidebb ellátási időt igényel.


2013. finanszírozási évre vonatkozó TVK

Az alábbi cikkben megtalálhatja a 2013. finanszírozási évre (2012.11 - 2013.10) vonatkozó finanszírozási kereteket (TVK).

A járóbeteg szakellátás és az aktív fekvőbeteg szakellátás kiegészítő díjazása 2010.

Miniszteri tartalékkeret felosztása 2011

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 28. sz. melléklete alapján a folyamatos ellátás biztosítása, vagy egyéb ellátási érdekből az egészségügyért felelős miniszter által engedélyezett finanszírozás fedezetére szolgáló járóbeteg-szakellátási keret egy részének felosztása vált szükségessé. 

OEP közlemény a 2011. évi TVK számításáról

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló, a 365/2010. (XII. 30.) Korm. rendelettel módosított 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 27. § (3b) bekezdése b) pontja alapján:
"A 2007. évi kapacitáscsökkenésből adódó TVK változás adatait és a változással érintett szolgáltatók körét az OEP a honlapján közzéteszi"