A Kr. 27. § (3e) bekezdése szerint:
"Az aktív fekvőbeteg kapacitással rendelkező szolgáltató TVK növekményre jogosult az R. [9/1993. (IV. 2.) NM rendelet] 9. számú melléklete szerinti beavatkozások 2009. november 1-jétől 2010. október 31-éig terjedő időszakra (a továbbiakban: egynapos ellátási bázisidőszak) jelentett és elszámolható teljesítménye (a továbbiakban: egynaposként ellátható bázisteljesítmény) alapján a 28. számú mellékletben egynapos ellátás fejlesztésére megállapított országos TVK keret terhére. A szolgáltatók az egynaposként ellátható bázisteljesítményük 20 százalékának megfelelő mértékű növekményre jogosultak. Nem részesül TVK növekményben az a szolgáltató, amelynek a TVK növekmény alapjául szolgáló egynaposként ellátható bázisteljesítménye nem éri el az évi 100 súlyszámot. A TVK növekmény csak egynapos tevékenységre használható fel. Az OEP a honlapján közzéteszi a TVK növekményre jogosult szolgáltatók egynaposként ellátható bázisteljesítményét és az egynapos ellátási bázisidőszakra egynapos ellátásként jelentett és elszámolt teljesítményeit.”

Az alábbi táblázatok a járóbeteg-szakellátást és az aktív fekvőbeteg szakellátást nyújtó szolgáltatók 2011. évi TVK-jának teljes számolótábláját tartalmazzák.

Az egynapos ellátásként jelentett és elszámolt teljesítményekről az OEP a visszaigazoló listában havonta tájékoztatást ad a szolgáltatók részére. Amennyiben a visszaigazoló lista szerinti elszámolt teljesítmény - a szolgáltató által megadott szezonális megoszlás figyelembe vételével - nem éri el a TVK növekmény mértékét, abban az esetben a szolgáltató TVK-ja félévente módosításra (csökkentésre) kerül.

A 2011. évi Teljesítmény Volumen Korlátra vonatkozó számolótábla a linkre kattintva elérhető.