Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnél 2018. április 9. napjával, határozatlan időre – az emberi erőforrások miniszterének, valamint a belügyminiszternek az előzetes jóváhagyását követően – dr. Schneider Ernő került kijelölésre az integritás tanácsadói feladatok ellátására.

Az integritás tanácsadó kijelölésének célja annak támogatása, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a rá vonatkozó szabályoknak, valamint a jogszabályi keretek között a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő főigazgatója és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelően működjék.

Tevékenységének lényege, hogy közreműködik a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatok felmérésében, az azok kezelésére szolgáló intézkedési terv, valamint az annak végrehajtásáról szóló integritás jelentés elkészítésében.

Feladata továbbá, hogy az integritási és korrupciós kockázatok kezelésére szolgáló intézkedési terv alapján javaslatot tegyen a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő hivatásetikai és antikorrupciós témájú képzései megtartására és közreműködik ezek végrehajtásában.

Kérésre, a hatályos jogszabályok és a hivatásetikai szabályok alapján tájékoztatást és tanácsot ad a felmerült hivatásetikai kérdésekben.

Ellátja a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra, valamint integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatos feladatokat.

A bejelentéssel, panasszal kapcsolatosan hátrány senkit nem érhet.

A fentiek szerinti feladatkörét az integritás tanácsadó a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő főigazgatója közvetlen irányítása alatt látja el, osztott munkakörben.

 

Az integritás tanácsadó elérhetőségei:

dr. Schneider Ernő,

1139 Budapest, Váci út 73/a, I. emelet, 112. számú iroda.

Tel.: +36/1/298-2404

Fax: +36/1/298-2403

E-mail: integritas@neak.gov.hu