Költségvetés, költségvetési beszámoló

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklet III. Gazdálkodási adatok cím 1. pontja alapján a közfeladatot ellátó szerv éves költségvetését, számviteli törvény szerinti beszámolóját vagy éves költségvetési beszámolóját köteles a honlapján megjeleníteni.