shutterstock_139154417

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 43. § (1)-(6) bekezdése értelmében a NEAK (OEP), mint ajánlatkérő saját honlapján:

  • elfogadását követően haladéktalanul - a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig - közzéteszi a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását (módosításait) ;
  • a szerződéskötést követően haladéktalanul - a szerződés teljesítésétől számított öt évig folyamatosan elérhetően - közzéteszi a Kbt. 12. § (1)-(5) bekezdésének alkalmazásával megkötött szerződéseket;
  • az előzetes vitarendezési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul - a jogorvoslati eljárás jogerős befejezéséig, de legalább öt évig folyamatosan elérhetően - közzéteszi az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos, a Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatokat;
  • a szerződéskötést követően haladéktalanul - a szerződés teljesítésétől számított öt évig folyamatosan elérhetően - közzéteszi a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket;
  • szerződés mindegyik fél által történt teljesítését követő 30 napon belül - egy évnél hosszabb vagy határozatlan időre kötött szerződés esetében a szerződés megkötésétől számítva évenként aktualizálva, a szerződés teljesítésétől számított öt évig folyamatosan elérhetően - közzéteszi a szerződés teljesítésére vonatkozó alábbi adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra); a szerződő felek megnevezését; azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e; a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját; továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét;
  • a részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést; a részvételre jelentkezőknek vagy az ajánlattevőknek való megküldéssel egyidejűleg;
  • a Közbeszerzési Hatóságnak való megküldéssel egyidejűleg - a szerződés teljesítésétől számított öt évig folyamatosan elérhetően - a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést.

A Kbt. 43. § (2) bekezdése értelmében a fenti adatok közérdekből nyilvános adatok, azok nyilvánosságra hozatala üzleti titokra hivatkozással nem tagadható meg.

A továbblépéshez kérjük válasszon a menüpontok közül!