Hivatkozással az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII.5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 2017. január 01-től hatályos 4. § (6) és (8) bekezdésében meghatározott elszámolási kötelezettségre, kérjük szíves intézkedését a NEAK által bérkiegészítési, béremelési, mozgóbér-különbözeti támogatás jogcímén utalványozott és az Intézmény által felhasznált támogatási összegekkel történő elszámolásra az alábbiak szerint.

A Korm. rendeletben meghatározottak szerint a 2015. október – 2017. február közötti hónapok támogatásának elszámolása kettő időszakban történik, időszakonként a bérfejlesztési rendszer használatával (bérkiegészítési, béremelési támogatás), illetve egy-egy elszámolási adatlap kitöltésével (mozgóbér különbözet támogatás).

Elszámolási időszakok:

I. 2015. október – 2016. szeptember időszak:

A. Bérkiegészítési támogatás - bérfejlesztési rendszer adatainak feltöltése a felhasznált támogatási összegekkel, a véglegesített adatlapok előállítása, beküldése,

B. Mozgóbér-különbözeti támogatás – a szolgáltató részére külön megküldött, egyedi adatokat tartalmazó adatlapok kitöltése, beküldése.

A Bérfejlesztési rendszer 2017. március 27. és április 15. között érhető el a szolgáltatók részére.

Az I. időszak adatlapjainak beküldési határideje: 2017. április 15.

II. 2016. október – 2017. február időszak:

A. Béremelési támogatás - bérfejlesztési rendszer adatainak feltöltése a felhasznált támogatási összegekkel, a véglegesített adatlapok előállítása, beküldése,

B. Mozgóbér-különbözeti támogatás – a szolgáltató részére külön megküldött, egyedi adatokat tartalmazó adatlapok kitöltése, beküldése.

A Bérfejlesztési rendszer 2017. április 19. és április 30. között érhető el a szolgáltatók részére.

A II. időszak adatlapjainak beküldési határideje: 2017. április 30.

Mozgóbér-különbözet támogatásáról szóló elszámolási adatlapok

A szolgáltató részére egyedileg előkészített táblázatokat elektronikus úton küldjük meg az igényléskor megadott elektronikus levelezési címekre. Az adatlapok második munkalapja tartalmazza a kitöltési útmutatót.

Kérjük, hogy a megfelelően kitöltött adatlapokat legkésőbb a fent szerepeltetett időpontokigszíveskedjenek a berfejlesztes@neak.gov.hu email címre szerkeszthető (.xls), illetve cégszerű aláírással ellátott (.pdf) formában is megküldeni.

Kérjük, hogy a megküldött dokumentumok elnevezését ne változtassák meg. (Pl: 001_beszámoló_2015_2016.xlsx vagy 001_beszámoló_2016_2017.xlsx)

Minta adatlapok:

I. időszak adatlapja

II. időszak adatlapja

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a fenti elszámolások alapján a különbözet végösszege többletet mutat (többletigénylés történt), úgy a NEAK a Korm. rendelet 4. § (10) bekezdése alapján a munkáltató teljesítményfinanszírozásából a fel nem használt támogatási többletet visszavonja. A Korm. rendelet 4. § (11) bekezdése alapján A NEAK a munkáltatónál keletkezett többletigényre utólagosan támogatást nem utalványoz.

Az adatszolgáltatások határidőn belüli teljesítése hiányában a NEAK intézkedik a teljes támogatási összeg teljesítményfinanszírozásból történő visszavonásáról.

Közreműködésüket előre is köszönjük. Kérdések esetén a berfejlesztes@neak.gov.hu címen és sürgős esetben a 06 (1) 350-2001 /2123-as melléken állunk szíves rendelkezésére.

Tisztelettel:

-

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő