A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII.25.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése szerint a munkáltató jogosult a betegszabadság, illetőleg a táppénz igénybevétele alatt a munkavállaló keresőképtelenségének felülvizsgálatát kezdeményezni a fővárosi és vármegyei kormányhivataloknál.

A felülvizsgálati kérelmet
a keresőképtelen állományban tartó szolgálat szerinti területileg illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatalhoz kell benyújtani.

A felülvizsgálati kérelemnek tartalmaznia kell a keresőképtelen munkavállaló személyes adatait (TAJ, név, lakcím, születési dátum, anyja neve, lakcíme), a munkáltató adatait (munkáltató neve, címe, adószáma, aláírási jogkörrel rendelkező személy neve), valamint telefonos és postai elérhetőségét.

A kormányhivatal a kérelem kézhezvételét követően megvizsgálja, hogy van-e jogszabályi lehetőség a felülvizsgálat elvégzésére és erről a munkáltatót értesíti.

Az 50/1996. (XII.27.) NM rendelet alapján a 102/1995. (VIII.25.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése szerint kezdeményezett munkáltatói felülvizsgálat elvégzéséért a munkáltatónak eljárási díjat kell fizetni. A jogszabály 1. számú mellékletének IV. sora szerint a fizetendő díjmunkavállalónként 15 800 Ft.

A felülvizsgálat elvégzéséért fizetendő díjat a kormányhivatal által megjelölt bankszámlaszámra kell utalni.

A kormányhivatalok elérhetőségei a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek weboldalon találhatók meg.


Budapest, 2020. június 8.