Onkológiai diagnosztika (járóbeteg-szakellátás): 783 millió Ft

Ahogy az elmúlt években is, továbbra is szakmapolitikai célkitűzés a daganatos betegek részére mielőbb elvégzett onkológiai diagnosztikai vizsgálatok ösztönzése. A betegutak elemzése alapján utólagosan kiegészítő finanszírozást biztosítunk a szolgáltatók részére azon kivizsgálások után, amelyek esetében a rosszindulatú daganatos kórkép alapos gyanúja miatt a CT/MRI vizsgálatra 14 napon belül sor került, de a vizsgálat nem egyértelműen bizonyította a daganatos megbetegedést, ugyanakkor a beteg esetében később onkológiai indikációval került sor beavatkozásra. Ez mindösszesen 783 millió Ft kifizetést jelent.

PCR (laboratóriumi ellátás): 500 millió Ft

Az onkológiai ellátások mielőbbi diagnosztikája érdekében végzett molekuláris diagnosztikai (PCR) vizsgálatok („C” és „D” BNO) esetében a vizsgálatokat végző szolgáltatók a többletteljesítményük és a felosztható keret arányában részesülnek a maradvány összegéből. Ez 500 millió Ft összegű kifizetést fog jelenteni.

Várólista csökkentési program: 1 000 millió Ft

Az idei évre vonatkozóan az ágazat nagy hangsúlyt és számottevő többletforrást (+6 Mrd Ft) fektetett a várólisták csökkentésre, illetve a várakozási idők rövidítésére. A korábbi években is nagyon sikeresen és eredményesen zárult várólista programok analógiájára az idei évben is elindítható egy új várólista program, melyben előre hozottan 1 milliárd Ft kifizetésére kerülhet sor, és melyet a kórházak arra használhatják fel, hogy a legrégebben várakozó betegeket a tervezett műtétszám felett lássák el. Ez a többletforrás kb. 1 500 műtétre biztosít fedezetet. A program részeként a NEAK felmérte a várólistát vezető intézmények segítségével, hogy az éves normál műtéti programjukon túl a többletforrás terhére mennyi beteg műtétjét tudják felvállalni. A vállalások alapján pontosan megtervezhetővé vált a 2019. évi várólista csökkentési program.

Otthoni szakápolás és otthoni hospice: 300 millió Ft

A magas szintű betegellátáshoz a feladat ellátásában részt vevő szolgálatok pénzügyi helyzetének javítása érdekében 300 millió Ft kerül kifizetésre.

Művesekezelés: 750 millió Ft

Az ellátásban résztvevő szolgáltatók részére a folyamatos betegellátás biztosítása érdekében 750 millió Ft kerül kifizetésre, tekintettel arra is, hogy az ellátás finanszírozásában az elmúlt években semmilyen növekményre nem volt lehetőség.

Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás: 500 millió Ft

A betegszállítás hosszú évek óta elmaradt finanszírozási helyzetének javítása 2018. augusztusban évközi többletforrás bevonásával elkezdődött. A maradvány felosztása keretében a januári finanszírozás előlegeként 500 millió Ft kifizetésre kerül sor.

Légimentés: 100 millió Ft

E költségigényes tevékenység folyamatosan magas szinten történő ellátásához járulhat hozzá a jogcímcsoport kasszamaradványa terhére történő 100 millió Ft-os kifizetés.

Legmagasabb progresszivitási szintű ellátásokat nyújtó intézmények elismerésre: 750 millió Ft

A 38/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet 1. számú melléklete alapján állami fenntartásban működő országos gyógyintézetek, valamint a 4 orvostudományi egyetem a betegellátásban betöltött, a progresszivitás legmagasabb szintjén álló szerepükre tekintettel 50 millió Ft/intézet kifizetésben részesülnek.

Járóbeteg-szakellátás: 889 millió Ft

A járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók a második degressziós sáv felső határáig (120%) nyújtott teljesítményei arányában a felosztható keret terhére részesülnek a maradvány összegéből, a jogcímcsoport végleges kasszamaradványának megismerését követően.

A támogatásban részesülő szolgáltatók köre és a támogatás összege itt érhető el.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő