Tisztelt Egészségügyi Szolgáltató!

A Magyarországon élő/tartózkodó brit állampolgárok egészségügyi ellátásra való jogosultságával kapcsolatban tájékoztatlak, hogy az Európai Unió és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága által, 2020. december 24-én aláírt Kereskedelmi és Együttműködési Megállapodásnak a „Jegyzőkönyv a szociális biztonsági koordinációról” címet viselő részében foglalt rendelkezések szerint a brit állampolgárok változatlan feltételekkel vehetnek igénybe egészségügyi szolgáltatást az Európai Unió tagállamaiban a megállapodás hatályba lépését megelőző átmeneti (ideiglenes alkalmazási) időben is.

A Magyarországon élő és TAJ kártyával rendelkező brit állampolgárok mellett a brit biztosító által kiállított Európai Egészségbiztosítási Kártyával rendelkező brit állampolgárok is költségtérítés nélkül jogosultak ellátásra. A magyar állampolgárok a jogosultságot igazoló dokumentum birtokában szintén költségtérítés nélkül jogosultak egészségügyi ellátás igénybevételére az Egyesült Királyságban.

Fentiek értelmében az érvényes brit EU kártyával rendelkező brit biztosítottak magyar közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál az orvosilag szükséges és indokolt ellátások vonatkozások továbbra is jogosultak térítésmentes egészségügyi ellátásra úgy, mint 2020. december 31. előtt. A részükre nyújtott ellátást ugyanúgy „E” térítési kategóriában kell jelenteni, és az ellátásért járó finanszírozási díjat a NEAK megfizeti.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő