A 2021. október 1-jétől hatályos adatlap.

A kitöltési útmutatója tartalmazza az 519/2021. (IX. 6.) Korm. rendelet 1. mellékletében közzétett új további sorsokat, amelyeket a 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet 19. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kell alkalmazni.

A 2021. június 1-jétől hatályos adatlap.

A térítési kategória mező a 277/2021. (V. 26.) Korm. rendelet 5. mellékletének 1. pontja alapján két karakteres hosszúságúra változott. A fekvő beküldési rekordkép a 2021. július havi fekvőbeteg-szakellátási adatok 2021. augusztusi beküldésétől kerül módosításra, így ettől az időponttól kell a térítési kategóriát két karakter hosszúsággal (vezető nullával) jelenteni.

A 2019. január elsejétől hatályos adatlap, melynek kitöltési útmutatója tartalmazza a 287/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglalt változásokat.

2018. január elsejétől hatályos adatlap, melynek kitöltési útmutatója tartalmazza az 507/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt változást (integrált esetfinanszírozáshoz új térítési kategória).

2017. január elsejétől hatályos adatlap, melynek kitöltési útmutatója tartalmazza a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 34. §-ának 3. pontjában foglalt változást (OEP helyett NEAK).

2016. július 1-jétől hatályos fekvőbeteg-adatlap, melynek kitöltési útmutatója tartalmazza a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt változásokat.

2016. január 1-jétől hatályos fekvőbeteg-adatlap, melynek kitöltési útmutatója tartalmazza a 413/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. §-ának e) pontjában foglalt változásokat.

2015. július 22-étől hatályos adatlap, melynek kitöltési útmutatója tartalmazza a 192/2015. (VII. 21.) Korm. rendelet 26. §-ának r) és s) pontjában, 27. §-ának d) pontjában foglalt, részleges térítéssel kapcsolatos változásokat.

2015. június 1-jétől hatályos adatlapok, melyek kitöltési útmutatója tartalmazza a 124/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 8. §-ában foglalt változásokat, azaz az új X térítési kategóriát (ami csak a várólista csökkentési többlet forrás terhére történő ellátásoknál alkalmazható).

2015. április 1-jétől hatályos fekvő adatlap, melynek kitöltési útmutatója tartalmazza a 364/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt változásokat, azaz a rehabilitációs szervezeti egységek által nyújtott ellátások jelentéséhez szükséges módosításokat, kiegészítéseket.