FőoldalSzakmai közlemények

2017. november 1-jei ágazati béremeléshez kapcsolódó felmérés

(2019.05.16.)

Az egészségügyi szakdolgozók és védőnők 2019-2022. évekre vonatkozó bérfejlesztéséről szóló1684/2018. (XII.17.) Korm. határozat 3. pontja alapján a Kormány:

· az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozók és a nem egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozók 8 %-os bérfejlesztését, valamint

· az egészségügyi alapellátásban az állam, helyi önkormányzat, egyházi jogi személy vagy vallási tevékenységet végző szervezet tulajdonában és fenntartásában álló védőnői szolgáltató által foglalkoztatott területi- és iskolavédőnők egészségügyi szakdolgozói bértábla hatálya alá történő bevonását és 8 %-os béremelését tervezi.

Az emelt összegű intézményi támogatások előzetes megállapításához az intézményi dolgozók foglalkoztatási adatainak beszerzése, illetve a korábban beküldött foglalkoztatási adatok frissítése szükséges az érintett munkáltatóktól.

 

1. Foglalkoztatotti adatok frissítése az egészségügyi szakdolgozók és a nem egészségügyi főiskolai végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozók tervezett béremeléséhez

 

Az előzetes felmérés az előző évekhez hasonlóan a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (továbbiakban: NEAK) weboldalán biztosított elektronikus adatlap kitöltésével történik, az alábbi ütemezésben:

Intézményi regisztrációk lebonyolítása: 2019. május 16 – 28. napja között.

Foglalkoztatotti adatok benyújtása: várhatóan május 30 – június 30. napja között.

 

A felmérésben érintett intézmények listája az alábbi címen érhető el.

 

A felmérés előkészítéséhez és az intézményi adatok frissítéséhez az intézményi regisztráció 2019. május 16 – 28. napja között érhető el az erre biztosított külön felhasználói adatokkal, a Bérfejlesztési rendszerben:

 

Az elektronikus adatlap eléréséhez szükséges intézményi regisztrációs felhasználónevet és jelszót, amellyel a regisztrációs felületre be lehet jelentkezni (pl: felhasználó név: 001_reg, a hozzátartozó jelszóval) a rendszerben korábban megadott e-mail címekre kerülnek kiküldésre 2019. május 16. napján. A regisztráció és az intézményi adatok frissítése elengedhetetlen az igénylések benyújtásához.

Kérjük fokozottan ügyeljenek a regisztráció során megadott elektronikus levelezési címekre, ugyanis közvetlenül az igénylési időszak kezdete előtt e címekre kerülnek megküldésre a kitöltéshez szükséges intézményvezetői, munkaügyi vezetői és adminisztrátori felhasználónevek és jelszavak (a megadott felhasználói nevek és jelszavak megegyeznek a korábbi igénylésekhez használt adatokkal).

A szükséges adatok feltöltésére a regisztráció lezárását követően várhatóan2019. május 30 – június 30. napja között biztosítunk lehetőséget. A felület megnyitásáról és az adatok rögzítéséhez szükséges felhasználói hozzáférésekről további értesítést küldünk a regisztráció során megadott (aktualizált) elektronikus levelezési címekre.

Felhívjuk azon intézmények szíves figyelmét, amelyek alapellátási területi- és iskolavédőnőket is foglalkoztatnak, hogy e munkavállalóik után a béremelési támogatások felmérése a B. pontban írt módon történik, nem a Bérfejlesztési rendszer használatával!

A Felhasználói kézikönyv regisztrációra vonatkozó része, valamint a felméréshez kapcsolódó további információk az alábbi oldalon találhatóak:

Felhasználói kézikönyv - Regisztráció

Felhasználói kézikönyv - Adatok feltöltése (aktualizálás alatt - csak az adatfeltöltés kezdetétől lesz elérhető)

Rekordkép (aktualizálás alatt - csak az adatfeltöltés kezdetétől lesz elérhető)


 

2. Előzetes felmérés a védőnői szolgáltató által foglalkoztatott területi- és iskolavédőnők béremeléséhez

 

Tájékoztatjuk, hogy a területi- és iskolavédőnői béremelésből eredő intézményi többletkiadások és az erre biztosítandó támogatási összegek előzetes felmérése nem a béremelési rendszer használatával, hanem a NEAK területileg illetékes Ellátási és Koordinációs Főosztályain keresztül, a béremelésben érintett szolgáltatók részére legkésőbb 2019. május 22-ig megküldött előzetes adatbekérő táblázatok útján történik.

A kitöltött táblázatokat a NEAK területileg illetékes Ellátási és Koordinációs Főosztálya részére, kizárólag elektronikus formában szíveskedjenek visszaküldeni a főosztály által megadott elektronikus levelezési címre.

Az érintett foglalkoztatott adatai alapján a NEAK előzetesen kiszámítja a munkáltató részére biztosítandó támogatási összeget, amely a vonatkozó jogszabály megjelenését követően kerül utalványozásra a szolgáltató részére.

Tájékoztatjuk, hogy a munkáltatók többletkiadása fedezetéül szolgál a szolgáltató részére utalványozott, a védőnői szolgálatban dolgozó védőnőt közvetlenül megillető bérének (illetményének) kiegészítésére fordítandó védőnői kiegészítő pótlék összege is (a támogatás összege azzal csökkentett módon került megállapításra).

 

3. Béremelési támogatások korrekciója

 

A 2018. december - 2019. június havi támogatási összegek korrekciója az adatszolgáltatási folyamattal párhuzamosan, 2019. június, július és augusztus 1-10. napjai között biztosított.

Ezt követően a továbbiakban – a jogszabály változása miatt – várhatóan már csak a 2019. júliusi adatszolgáltatás alapján megállapított támogatási összegek korrekciójára lesz lehetőség a tárgyhónapot követő hónapban (ezen időponttól a több hónapra visszamenőleges korrekció lehetőség megszűnik, mivel az intézmény minden változással érintett hónapról köteles korrekciót benyújtani legkésőbb a következő hónapban).

A védőnői támogatások korrekciójának módjáról a későbbiekben nyújtunk bővebb tájékoztatást.

 

A fentiekkel összefüggő kérdéseiket feltehetik  berfejlesztes@neak.gov.hu címen, illetve sürgős esetben a 06 (1) 350 -2001 /2123-as melléken állunk szíves rendelkezésére.

A határidőkről és aktuális teendőkről a Szolgáltatókat a regisztráció során megadott kapcsolattartók email címén tájékoztatjuk.

 

Tisztelettel:

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő