Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közleménye a Megyei Egészségügyi Irányító Bizottságok megalakulásáról (2015.05.04.)

A fekvőbeteg-szakellátást nyújtó állami egészségügyi intézmények működési rendjének egyes kérdéseiről és egyeztető fórumairól szóló 12/2015. (IV.10.) EMMI utasításban foglaltak alapján valamennyi megyében megalakultak a Megyei Egészségügyi Irányító Bizottságok. Főváros és Pest megyében három bizottság alakulásáról született döntés.

Az Országos Gyógyintézetek Egészségügyi Bizottságának  alakuló ülésére 2015. április 30. napján sor került.

A bizottságok érdemi munkájukat 2015. május 18. napjától folytatják annak érdekében, hogy az EMMI utasításban foglaltaknak megfelelően egyéb feladataik mellett, javaslatot tegyenek a megyei és fővárosi fekvőbeteg-szakellátási és az integrált járóbeteg-szakellátási kapacitások és ellátási területek következő finanszírozási évben tervezett módosítására.

Budapest, 2015. május 4.


Országos Egészségbiztosítási Pénztár