A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 31. § (9a) bekezdése alapján adatot szolgáltató járóbeteg- és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó állami, önkormányzati, egyházi tulajdonban álló egészségügyi szolgáltató, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerinti felsőoktatási intézmény részeként működő klinikai központ (a továbbiakban: egészségügyi szolgáltató) 2024. február 29. napján fennállt, lejárt tartozásállománya alapján működési támogatásban (a továbbiakban: működési támogatás) részesül.

A működési támogatás részletes szabályait a 128/2024 (VI. 17.) Korm. rendelet 33. §- ában foglaltakkal módosított a járóbeteg- és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatok gazdálkodását segítő intézkedésekről szóló 83/2024. (IV.  17.) Korm. rendelete (továbbiakban: Kr.) tartalmazza.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) a működési támogatás II. ütemének összegét 2024. június 30-áig utalványozza az egészségügyi szolgáltató részére.

A szolgáltató a működési támogatás összegét 2024. július 31-éig használhatja fel.

A működési támogatás II. ütemének egyes szolgáltatókra jutó összegei itt tekinthetők meg.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

 

Budapest, 2024. június 26.