FőoldalFriss közlemények

Jövedelemkiegészítés (JKR) - bővített intézményi kör

(2021.02.26.)

 

A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók vonatkozásában történő érvényesítéséről és végrehajtásáról szóló 124/2013. (IV.26) Korm. rendelet alapján az Eütev. 16/A. § c) pontja szerinti munkáltató támogatást igényelhet a jövedelemkiegészítésre jogosult egészségügyi dolgozójára tekintettel.

A szabályozás célja a közalkalmazotti jogviszonyban vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban álló, már megállapított pénzellátással rendelkező egészségügyi dolgozók jövedelmének kiegészítése, tekintettel arra, hogy 2013. július 1-jétől a pénzellátások a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/C. §-a, valamint a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény  11. § (1) bekezdése alapján szüneteltetésre kerülnek, amennyiben a foglalkoztatott továbbra is jogviszonyban áll. A szabályozás további célja ezen juttatás fedezetének az érintett munkáltatók költségvetésében történő biztosítása.


Intézményi kör bővülése 2021. március 1. napjától:

Az egyes, az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról szóló 69/2021. (II.19.) Korm. rendelet 8. §-a alapján a nyugdíjpótló jövedelemkiegészítés támogatásra jogosult intézmények köre 2021. március 1. napjától bővül.

A jelenlegi szabályok szerint az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (Eütev.) 16/A. § c) pontja alapján a költségvetési szervként működő egészségügyi szolgáltató munkáltatók igényelhetnek jövedelemkiegészítés támogatást. A fent hivatkozott § alapján azonban 2021. március 1-től már minden (ide nem értve a munkavállalói résztulajdont) állami és önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatóra, valamint egyes – az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény (Eszjtv.) hatálya alá történő tartozás választó – egyházi fenntartású szolgáltatókra is ki fog terjedni a támogatás igénylési jogosultsága.

Amennyiben az egészségügyi intézmény megfelel a fenti feltételeknek és alkalmaz olyan dolgozót, aki után jövedelem-kiegészítési támogatás igényelhető, az a JKR rendszerben regisztrálhat a támogatási igény benyújtásához.

A NEAK által működtetett JKR rendszer az alábbi elérési útvonalon található: 

Tájékoztató a továbbfoglalkoztatásra felterjesztett Kormányzati vélemények rögzítéséről a JKR rendszerben (2016. július 8.)

Jövedelemkiegészítés alapját képező egészségügyi dolgozói munkakörök az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján:

Munkakörök – 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete


Éves elszámolás

A 124/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése értelmében a munkáltató éves jövedelemkiegészítési támogatással kapcsolatos elszámolási határideje

2021. október 15-ig esedékes.

Az éves elszámoláshoz szükséges adatlap (3. sz. melléket – Éves elszámolás) és a kitöltéséhez segítséget nyújtó kitöltési segédlet (Kitöltési segédlet „3. sz. melléklet – Éves elszámolás” c. adatlaphoz) az alábbi linkre kattintva érhető el:

3.sz. melléklet - Éves elszámolás c. adatlap

Kitöltési segédlet „3. sz. melléklet – Éves elszámolás” c. adatlaphoz

A fenti dokumentumok elérhetők továbbá a JKR Rendszer „Segítség” menüpontja alatt is.

Amennyiben a jövedelemkiegészítés igénylése során a rendszer működésével, a támogatás igénylésének folyamatával kapcsolatban kérdése merülne fel, a biztos válasz érdekében kérjük, hogy elsődlegesen az ny.jovedelemkieg@neak.gov.hu e-mail címen tegye fel kérdéseit. Sürgős esetben az 1/350-2001/2125-ös melléken állunk szíves rendelkezésre.