FőoldalFriss közlemények

Fiatal szakorvosok támogatási programja

(2017.02.08)

 

2016. január 1-től az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet 30-31. §-ai alapján a fiatal szakorvosok, klinikai szakgyógyszerészek támogatásban részesülhetnek a jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése esetén.

A támogatással kapcsolatos adminisztrációs és költségvetési feladatokat az egészségügyért felelős miniszter (továbbiakban: miniszter) és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) látja el.

A fiatal szakorvosok támogatási szabályainak 2016. november 24-ei módosulása alapján új jogosultak 2017. október 31-ig jelenthetik be a fiatal szakorvosi támogatás iránti igényüket a jogosultsági feltételek fennállása esetén. Ezt követően már új jogosultak nem léphetnek be a programba. Az eddig a határidőig benyújtott igények alapján a fiatal szakorvosi támogatás 5 évig folyósítható, a program kivezetésének várható időpontja 2022. november 1.


1. Igénylés:

A.) Az ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó munkáltatóknál foglalkoztatott, egyébként a támogatási jogosultságnak megfelelő szakorvosok – a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet rendelkezései alapján – fiatal szakorvosi támogatásban már nem részesülhetnek, de emelt alapbérre és (ha őt bérhátrány ahhoz képest, mint ha fiatal szakorvosi támogatásban részesült volna) fiatal szakorvosok bérkülönbözetére jogosultak 2017. október 31-ig, amelyet a munkáltató állapít meg, így az ő esetükben külön igénylés benyújtása nem szükséges.

Az ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó munkáltatók felsorolását az alábbi melléklet tartalmazza: 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2. melléklete

B.) A mellékletben fel nem sorolt munkáltatóknál foglalkoztatott, 2016. decemberi bejelentési időszak óta jogosulttá vált, de a nyilvántartásban még nem szereplő új jogosultak bejelentésére a NEAK weboldalán a fiatal szakorvosi rendszer online bejelentő rendszeren keresztül 

2017. február 1-15. napja között

van lehetőség, a korábbi gyakorlatnak megfelelően. Kérjük, hogy az igénylést a rendelkezésükre álló legfrissebb munkáltatói adatok alapján készítsék el.

A már igényléssel rendelkező szolgáltatók a rendszerbe történő belépést követően módosíthatják a korábban megadott adatokat, illetve vehetnek fel új jogosultakat. Elfelejtett jelszó esetén, a felhasználói név és a korábban megadott e-mail cím segítségével lehet új jelszót igényelni az alábbi oldalon: http://jogviszony.oep.hu/sztr/elfelejtett_jelszo/

Az elektronikus igénylőlap kitöltéséhez a támogatásra jogosult fiatal szakorvost, szakgyógyszerészt foglalkoztató egészségügyi szolgáltató előzetes regisztrációja szükséges, amely az alábbi címen kezdeményezhető:

Előzetes intézményi regisztrációt követően az elektronikus igénylőlap az alábbi címen érhető el:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a program működése a Google Chrome; Mozilla Firefox, valamint az Internet Explorer 10. számú verziójával támogatott és jó minőségű internetkapcsolat szükséges hozzá.

Felhasználói kézikönyv az elektronikus igénylőlaphoz


2. Elszámolás a 2016. évre utalványozott támogatási összegekről

A Korm. rendelet 31. § (4) bekezdése alapján a fiatal szakorvost, kórházi, klinikai szakgyógyszerészt foglalkoztató egészségügyi szolgáltató a tárgyév január hónapjától a tárgyév december hónapjáig tartó időszakra kifizetett támogatási összegekkel a tárgyévet követő február 15-éig elszámol a NEAK felé. Az elszámoláshoz szükséges adatlapok 2017. február 7. napjáig elektronikus úton megküldésre kerülnek az intézmények által megadott kapcsolattartói címekre, amelyeket a felhasználási adatokkal kitöltve legkésőbb

2017. február 15-ig

 szükséges visszaküldeni a NEAK részére.

Az elszámolási adatlaphoz tartozó kitöltési útmutató az .xlsx állományú adatlap második munkalapján található.

3. Jogosulti adatokban bekövetkezett változások bejelentése

A szolgáltatónak az általa foglalkoztatott szakorvosok, szakgyógyszerészek jogosultsági adataiban bekövetkezett változásokat (munkahelyváltás, jogviszony megszűnése, fizetés nélküli szabadság, gyermekgondozási díj, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás, 30 napot meghaladó keresőképtelenség) az alábbi Változásjelentési adatlap kitöltésével szükséges jeleznie. Az adatlapot személyenként szükséges kitölteni és azt a NEAK részére (a képviseletre jogosult aláírásával, pecséttel ellátott módon) elektronikus úton visszaküldeni.


Amennyiben a támogatás igénylésével kapcsolatban további kérdése merül fel, úgy a biztos válasz érdekében kérjük, hogy elsődlegesen az fiatalszakorvosok@neak.gov.hu e-mail címen tegye fel azt.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

Általános Finanszírozási Főosztály