Elektronikus ügyintézés

Tájékoztatjuk, hogy az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainál is lehetőség van az elektronikus ügyintézésre. 

A kifizetőhellyel nem rendelkező munkáltató (foglalkoztató), illetve az egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő stb.

- csecsemőgondozási díj

- a gyermekgondozási díj

- a táppénz

- a gyermekápolási táppénz

- a baleseti táppénz

iránti kérelmeket kizárólag az egészségbiztosító honlapján közzétett számítógépes program segítségével töltheti ki és állíthatja elő.

Fent nevezett ellátások tekintetében a kérelmek kinyomtatva és aláírva személyesen vagy postai úton nyújthatók be, vagy regisztrációt követően elektronikus úton – ügyfélkapun keresztül – küldhetők meg a foglalkoztató székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatalához (továbbiakban: járási hivatal).

Amennyiben Ön igénybe kívánja venni az elektronikus ügyintézés lehetőségét, akkor az Általános nyomtatványkitöltő program támogatásával kitöltött (továbbiakban: ÁNYK) elektronikus nyomtatvány beküldése előtt, Önnek nyilvántartásba kell vetetnie magát arra vonatkozóan, hogy meghatalmazottként/képviselőként kívánja-e benyújtani a nyomtatványt.

A nyilvántartásba vételhez szükséges a regisztrációs lap hitelesített kitöltése (aláírással, pecséttel), majd benyújtása az egészségbiztosító bármely ügyfélszolgálati irodájában (illetve postai úton is megküldhető) lehetséges.

A „Regisztrációs lap” elnevezésű nyomtatvány mind a meghatalmazottként, mind a képviselőként eljáró személyek bejelentésére is szolgál.

Regisztrációs lap és Kitöltési útmutató a regisztrációs laphoz

 

A nyomtatványok elektronikus továbbításával kapcsolatban az alábbi teendői vannak:

  1. Töltse le az ANYK általános nyomtatványkitöltő keretprogramot a www.magyarorszag.hu/allampolgar/szolgaltatasok/adonyomtatvany.html honlapról és telepítse azt.
  2. Töltse le erről az oldalról az ügyintézéshez szükséges nyomtatványt, és telepítse azt.
  3. Az ÁNYK program segítségével nyissa meg és töltse ki az adatlapot.
  4. Kitöltés után készítse elő a nyomtatványt elküldésre: kattintson a Kapcsolat az ügyfélkapuval/Nyomtatvány megjelölése elektronikus beküldésre menüpontra. Ekkor a program ellenőrzéseket is végez. Jegyezze fel a nyomtatvány helyét és nevét.
  5. Ha hibátlan a nyomtatvány, akkor kattintson a Kapcsolat az ügyfélkapuval/Nyomtatvány közvetlen beküldése az ügyfélkapun keresztül menüpontra. Ez megnyitja a számítógép alapértelmezett internet böngészőjét, és betölti a www.magyarorszag.hu főoldalát. 
  6. Jelentkezzen be a személyes ügyfélkapujába, és töltse fel a dokumentumot a következő linken: https://www.magyarorszag.hu/allampolgar/szolgaltatasok/feltoltes

A beküldés menetéről, a nyomtatványok telepítéséről és használatáról az Ügyfélkapu e-tananyagában találhat bővebb leírást. 

A pénzbeli ellátásokhoz kapcsolódó elektronikus nyomtatványok:

 

 Nyomtatvány

 Azonosító

 Verzió

 Kitöltési útmutató

Foglalkoztatói igazolás (REG)

 OEP_foglalkoztatoi_ig 

 3.1

 útmutató

Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez (REG)

 OEP_Igenybejel_vallalkozok 

 3.1

 útmutató

Adatlap folyamatos keresőképtelenség igazolásához (REG)

OEP_adatlap_foly_ker_kept 

 3.1

 útmutató

(REG) Az így megjelölt nyomtatványokat kizárólag meghatalmazotti/képviseleti jogosultsággal  lehet Ügyfélkapun keresztül benyújtani.