A Magyar Államkincstár (MÁK), Önkormányzatok, Járási Hivatalok, egyéb szociális intézmények, szociális szövetkezetek

A MÁK Családtámogatási Iroda 2013. április 1-től az OEP-nek köteles bejelenteni az általa folyósított ellátásban részesülő, illetve az egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyeket az ellátást megállapító, illetve megszüntető határozat jogerőre emelkedését követő 10 napon belül.

Az Önkormányzatok, Járási Hivatalok az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi vagy megyei kormányhivatalhoz bejelenteni az általuk folyósított ellátásban részesülő, illetve az egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyeket az ellátást megállapító, illetve megszüntető határozat jogerőre emelkedését követő 10 napon belül.

A szociális intézmények a jogosultság kezdetére és megszűnésére vonatkozó bejelentést az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi vagy megyei kormányhivatalhoz teljesítik.

A szociális szövetkezetekben a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997.évi LXXX. törvény (továbbiakban: Tbj.) 16. § (1) bekezdés w) pontja szerint tagi munkavégzés alapján keletkezett jogviszony bejelentését, az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi vagy megyei kormányhivatalhoz kell benyújtani.

A bejelentést elektronikusan kell teljesíteni, amelyet a „JELENT” program, publikált, aktuális verziója támogat.

Oktatási intézmények

A Tbj. 16. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott, és a (3) bekezdésben foglaltaknak is megfelelő tanuló/hallgató jogosultságának kezdetét és megszűnését 2009. január 1-től a közoktatási információs rendszer, illetve a felsőoktatási információs rendszer működtetője az Oktatási Hivatal köteles jelenteni az OEP-hez.

Hajléktalan személyek bejelentése

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (továbbiakban: Tbj. 16. § (1) bekezdés t) pontja értelmében egészségügyi szolgáltatásra jogosult a hajléktalan személy.

2011. január 01-től a Tbj. 44/A. §-a kiegészült a (10)-(11) bekezdéssel, amely szerint a hajléktalan személyekről az egészségbiztosítási szervnek bejelentést tesznek az alábbi intézmények vezetői:

  • hajléktalanok otthona,
  • hajléktalanok átmeneti szállása,
  • hajléktalanok rehabilitációs intézménye,
  • hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
  • hajléktalanok nappali melegedője.

A bejelentésről az intézmény vezetője igazolást ad ki a hajléktalan személy részére. Az igazolás a bejelentés napját magában foglaló naptári hónapot követő hatodik naptári hónap utolsó napjáig érvényes.

A hajléktalan személy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága az egészségbiztosítási szerv felé tett bejelentés alapján, a bejelentés napjától annak naptári hónapját követő 6. naptári hónap utolsó napjáig tart (pl. bejelentés napja: 2011. január 12., akkor az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 2011. január 12-től 2011. július 31-ig áll fenn.).

A bejelentés az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban: OEP) által rendszeresített „BEJELENTŐ LAP HAJLÉKTALAN SZEMÉLYEK BEJELENTÉSÉRE” elnevezésű nyomtatványon, illetve az OEP honlapjáról letölthető „JELENT” program segítségével elektronikus úton (mágneses adathordozón) teljesíthető. A bejelentést az intézmény székhelye szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró fővárosi vagy megyei kormányhivatalhoz kell benyújtani.

Kérjük a fenteikben felsorolt intézmények vezetőjét, hogy OEP jogviszony nyilvántartásába történő jogosultság bejelentésének lehetőségéről az intézményében megjelenő és érintett személyeket tájékoztatni szíveskedjen.

Letölthető nyomtatvány: „BEJELENTŐ LAP HAJLÉKTALAN SZEMÉLYEK BEJELENTÉSÉRE”