Szolidaritási díjfizetés

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 36. (továbbiakban Gyftv.) § (3) bekezdése alapján az a közforgalmú gyógyszertár működtetésére jogosult, valamint az a közvetlen lakossági gyógyszerellátást végző intézeti gyógyszertár, melynek közfinanszírozott gyógyszerek forgalmazásából származó negyedéves árréstömege a 10.000.000 forintot meghaladja, köteles gyógyszertár szolidaritási díjat fizetni. Továbbá a 37. § (1) alapján a fizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges támogatási, illetve forgalmi adatokat a tárgynegyedévet követő második naptári hónap 10. napjáig kell az OEP-nek közölnie a fizetésre kötelezettekkel, illetve köteles honlapján is közzétenni azokat. 
(„Hatályon kívül helyezte: 2012. évi LXIX. törvény 47. §. Hatálytalan: 2013. I. 1-től.”)