Hivatalból indított eljárások - Archívum 2007

21 45 03 06 06 03 Hallójárati- és fülkagyló készülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésre analóg jelfeldolgozással, kézi beállítással csoportban megtett árajánlatok

21 45 06 06 18 Fül mögötti hallókészülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással, IV. csoportban megtett árajánlatok (frissítve: 2007.09.11.)

21 45 03 06 06 03 Hallójárati- és fülkagyló készülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésre analóg jelfeldolgozással, kézi beállítással csoportban megtett árajánlatok

A 2007.09.07-én lezárult árcsökkentési eljárások eredményéről értesítés

Licit értesítés 21 45 03 03 03 15

Licit értesítés 21 45 03 06 03 12

Licit értesítés 21 45 03 06 06 03

Licit értesítés 21 45 03 06 06 12

Licit értesítés 21 45 03 06 06 15

Licit értesítés 21 45 03 06 06 18

Licit értesítés 21 45 06 06 18

21 45 03 06 06 18 Hallójárati- és fülkagyló készülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással, IV. csoportban megtett árajánlatok (frissítve: 2007.09.11)

Értesítés hivatalból indított eljárásról a 09 18 24 03 03 Irrigáló készletek eszközcsoportban (2007.07.09)

Értesítés hivatalból indított eljárásról 09 18 24 03 06 Tartozék irrigáló készletekhez eszközcsoportban (2007.07.09)

Értesítés hivatalból indított eljárásról (2007.06.21)

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 32. § (7) bekezdése szerinti felülvizsgálat, a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 9. § (5)-(6) bekezdésekben foglaltak szerint.

Licit értesítés 21 45 03 03 03 15

Licit értesítés 21 45 03 06 03 12

Licit értesítés 21 45 03 06 06 03

Licit értesítés 21 45 03 06 06 12

Licit értesítés 21 45 03 06 06 15

Licit értesítés 21 45 06 06 18

Licit értesítés 21 45 03 06 06 18

Licit értesítés 02 09 09 03 03

Licitre beérkezett árajánlatok közzététele (2007.06.11.)

Tájékoztató

Licit 02 39 09 15 03

Licit 02 39 09 06 03

Licit 02 39 09 09 03

Licit 02 39 09 12 03

Licit 09 30 04 06 21

Licit 18 12 18 06 09

Licit 21 45 03 03 03 09

Licit 21 45 03 03 03 12

Licit 21 45 03 06 03 09

Licit 21 45 03 06 03 15

Licit 21 45 06 06 12

Licit 21 45 06 06 15

Licit értesítés 18 12 18 06 09

Licit értesítés 02 39 09 15 03

Licit értesítés 02 39 09 06 03

Licit értesítés 02 39 09 09 03

Licit értesítés 02 39 09 12 03

Licit értesítés 09 30 04 06 21

Licit értesítés 21 45 03 03 03 12

Licit értesítés 21 45 03 06 03 09

Licit értesítés 21 45 06 06 12

Licit értesítés 21 45 06 06 15

 

Értesítés

Ezúton értesítem az érintett ügyfeleket, hogy a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 32. § (7) bekezdése szerinti felülvizsgálatot – a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet (R.) 8. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltakra figyelemmel – az OEP 2007. április 20-án megkezdte.

„R. 8. § (2) Az OEP kizárja a társadalombiztosítási támogatásból a gyógyászati segédeszközt, ha

a) adaptív és sorozatgyártású eszköz esetében a Gtv. 32. §-ának (7) bekezdése szerinti felülvizsgálatot megelőző tizenkettedik hónap első napja és a felülvizsgálatot megelőző harmadik hónap első napja közötti időszakban nincs az OEP felé történő elszámolásban kimutatható forgalmi részesedése;”

A felülvizsgálat alá vont időszak: 2006. 03. 01. - 2006. 11. 30.
Az ügy iktatószáma: 32469-59-694/2007
Ügyintézési eljárás határideje: 2007. május 21.
Ügyintéző: Dr. Daubner Monika, főosztályvezető

Az iratokba történő betekintésre és nyilatkozattételre 2007. 05. 02. - 2007. 05. 08-ig naponta 8-14 óráig lehetőséget biztosítunk az OEP Gyógyászati Segédeszköz és Gyógyfürdő főosztályán. Amennyiben a felülvizsgált időszakban a listából kizárásra szánt terméket TB támogatással elszámolták, kérjük, hogy a forgalom igazolására a vényazonosító számot ellenőrzés céljából szíveskedjenek megadni.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy elektronikus ügyintézésre nincs lehetőség a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 5./A § alapján.


2006. 03. 01. - 2006. 11. 30 az OEP felé történő elszámolásban kimutatható forgalmi részesedéssel nem rendelkező termékek listája

 

Értesítés

Ezúton értesítem az érintett ügyfeleket, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (2) bekezdés a) pontja alapján az OEP Gyógyászati Segédeszköz és Gyógyfürdő Főosztálya hivatalból eljárást indított a társadalombiztosítási támogatással rendelhető, illetve kölcsönözhető gyógyászati segédeszközökről, a támogatás összegéről és mértékéről, valamint a rendelés, forgalmazás, kölcsönzés és javítás szakmai követelményeiről szóló 19/2003. (IV. 29.) ESzCsM rendeletnek a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet (továbbiakban R.) 17. § (6) bekezdésével, 2007. március 29-i hatállyal való hatályon kívül helyezése következtében a társadalombiztosítási támogatással rendelhető és kiszolgálható gyógyászati segédeszközök körének, a közfinanszírozás alapjául elfogadott általános forgalmi adó nélküli áraknak, a támogatás mértékének és nettó összegének, az eszközök kihordási idejének, a kihordási időre maximálisan felírható és kiszolgáltatható mennyiségnek, a rendelésre jogosult orvosok körének, a rendelhetőségi feltételeknek (indikáció) és a rendelésre vonatkozó egyéb orvosszakmai előírásoknak a meghatározása érdekében.

A hivatalból indított eljárás kezdő napja: 2007. március 29.
Az ügy iktatószáma: 25678-59-412/2007
Ügyintézési eljárás határideje: 2007. március 29.
Ügyintéző: Dr. Daubner Monika, főosztályvezető

Az iratokba történő betekintésre és a nyilatkozattételre 2007. március 29-én, 8-10 óráig lehetőséget biztosítunk az OEP Gyógyászati Segédeszköz és Gyógyfürdő Főosztályán.

Tájékoztatjuk az ügyfeleket, hogy elektronikus ügyintézésre nincs lehetőség a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 5./A § alapján.

A társadalombiztosítási támogatással rendelhető és kiszolgálható gyógyászati segédeszközök teljes köre

04 03 06 06 03 Kompresszoros inhalátorok eszközcsoportban lezárult árcsökkentési eljárás eredményéről értesítés (2007.12.07)

Értesítés hivatalból indított eljárásról 04 24 12 06 03 és a 04 24 12 06 06 eszközcsoportokban (20071207).

09 18 39 03 03 Egyrészes, öntapadós, hidrocolloid, normál eszközcsoportban lezárult árcsökkentési eljárás eredményéről értesítés (2007.12.07)

04 03 06 03 03 Ultrahangos inhalátorok eszközcsoportban lezárult árcsökkentési eljárás eredményéről értesítés (2007.12.07)

04 03 21 03 03 Szívókészülékek eszközcsoportban lezárult árcsökkentési eljárás eredményéről értesítés (2007.12.07)

Licit értesítés 09 18 39 03 03

09 18 39 03 03 Egyrészes, öntapadós, hidrocolloid, normál eszközcsoportban megtett árajánlatok

Licit értesítés 04 03 21 03 03

Licit értesítés 04 03 06 06 03

04 03 06 06 03 Kompresszoros inhalátorok eszközcsoportban megtett árajánlatok

Értesítés hivatalból indított eljárásról (2007.11.12)

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 32. § (7) bekezdése szerinti, hivatalból indított felülvizsgálatot – a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet 7/C. § (1) bekezdése alapján.

Licit értesítés 04 03 06 03 03

04 03 06 03 03 Ultrahangos inhalátorok eszközcsoportban megtett árajánlatok

Licit értesítés 21 45 03 03 03 09