Fixesítés - archívum 2008

HIRDETMÉNY - 2008.01.31

Ezúton értesítem az érintett Ügyfeleket, a fix csoportban lévő termékek forgalomba hozatali engedélyeinek jogosultjait/forgalmazóit, hogy a biztonságos és gazdaságos gyógyszer és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 23. § (6) bekezdése és 24. § (2) bekezdése, illetve a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet (továbbiakban: R.) 10. § értelmében az Országos Egészségbiztosítási Pénztár hivatalból eljárást indít a hatóanyag és terápiás fix csoportok újraképzésére.

A hivatalból indított eljárás kezdőnapja: 2008. február 1. Az ügy iktatószáma: 9539 -10- 967//2008  Ügyintézési eljárás határideje: az árváltoztatási kérelmek beadására 2008. február 20. napja [R. 10. § (4)], a támogatásból való kizárás elkerülése érdekében az árcsökkentések megtételére 2008. március 10. [R. 10. § (5)], az eljárás eredményének hatályba lépésére: 2008. április 1. [R. 10. § (2)], az új referenciakészítmények meghatározása alapján a támogatásból való kizárásra 2008. június 1. Ügyintéző: Dr. Molnár Márk Péter, főosztályvezető

Jelen értesítéssel felhívjuk az Ügyfelek figyelmét, hogy amennyiben a megtett - az OEP Online Webes Licitrendszerén (továbbiakban OWL) és az OEP honlap http://www.oep.hu/portal/page?_pageid=35,34923&_dad=portal&_schema=PORTAL#hirek oldalán közzétett - ajánlathoz képest árváltoztatással kívánnak élni, úgy azt február 20. napjáig van lehetőségük megtenni. Ezt követően az OEP három munkanapon belül a R. 10. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az OEP honlaphttp://www.oep.hu/portal/page?_pageid=35,34923&_dad=portal&_schema=PORTAL#hirek oldalán közzéteszi a referenciakészítményeket, azok támogatását, a csoportban lévő valamennyi további gyógyszer közfinanszírozás alapjául elfogadott árához nyújott fix összegű támogatásának összegét. Az új referenciakészítmények meghatározása alapján a támogatásból való kizárás elkerülése érdekében tehető árcsökkentésre a R. 10. § (5) bekezdésében foglaltak szerint van lehetőség, 2008. március 10. napjáig.

Az iratokba történő betekintésre és a nyilatkozattételre az eljárás folyamán lehetőséget biztosítunk a hivatali munkaidő keretein belül, előzetes időpont-egyeztetést követően az OEP Gyógyszerügyi Főosztályán.

Tájékoztatjuk az ügyfeleket, hogy az elsőfokú eljárás során elektronikus ügyintézésre az OWL rendszeren keresztül van lehetőség, az OEP Gyógyszerügyi Főosztályán előzetesen regisztrált ügyfelek számára, az elektronikus ügyintézéshez megfelelő elektronikus aláírás alkalmazásával.

A 2008. FEBRUÁR 1-JÉVEL INDULÓ FIXCSOPORT ÚJRAKÉPZÉS ELJÁRÁSRENDJE

1. A hivatalból indított eljárásra a 2004. évi CXL. törvény illetve a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet 10. §-a irányadó.

2. Az OEP legkésőbb az eljárás megindulásával egyidőben közzéteszi a 2008. február 1-jével hivatalból indított eljárásban érintett gyógyszerek csoportjait.

3. Az árajánlatokat postai úton, hivatalos változásbejelentő lap formájában és az OWL rendszeren keresztül elektronikusan is be lehet nyújtani. A papíron benyújtott árajánlatokat az OEP munkatársai legkésőbb a beérkezést követő nap az OWL rendszerbe átvezetik. Amennyiben az árcsökkentési ajánlatot postai úton nyújtják be, úgy kérjük, hogy a borítékon tüntessék fel jól látható módon, hogy "Árcsökkentési ajánlat”. A forgalomba hozatali engedélyek jogosultjai annak tudatában teszik árcsökkentési ajánlatukat, hogy a hatására kialakuló piaci viszonyok mellett a folyamatos betegellátást biztosítani képesek, illetve a Gyftv. 21. §-a alapján ellenkező esetben a felmerült többletköltségekkel kapcsolatban térítési kötelezettségük van. Az OEP GYFO a beérkezést követő munkanapon közzéteszi az árajánlatot az OEP honlapján, valamint az aktuális referencia NTK-kat és támogatásokat. Az OEP a honlapon közzétett információk alapján megjelöli a delistázás szabályai szerint a támogatásból kizárandó készítményeket.

4. A 2008. február 11. 16.30-ig beadott árcsökkentések 2008. március 1-jével lépnek a finanszírozásba.

5. Az OEP GYFO legkésőbb 2008. február 25-én honlapján közzéteszi a 2008. április 1-jétől érvényes referenciaárakat és támogatásokat, valamint a Gyftv. 31. §. h) és i) pontja szerint delistázandó termékek listáját.

6. A fixesítés alapjául 2007. július, augusztus, szeptember, október, november és december hónapjainak forgalmi adatai szolgálnak.

7. Az OEP GYFO nem képezi meg azokat a lehetséges hatóanyagfix csoportokat, ahol

- a referencia termék a legmagasabb NTK-jú termék lenne

- a referencia termék forgalmazója megegyezne a legmagasabb NTK-jú készítmény forgalmazójával

- a csoportban csak egy egyenértékű készítmény van


8. A delistázásra került termékek a 32/2004. ESzCsM rendelet befogadásra vonatkozó szabályai szerint visszakerülhetnek a támogatási rendszerbe egyszerűsített vagy normál eljárás keretein belül.

9. Azokban a fixcsoportokban, ahol 2007. július 1. és december 31. között az összforgalom nem érte el a 32/2004. ESzCsM Rendelet 8. § (2) c) pontjában meghatározott 250.000 DOT értéket, az OEP GYFO nem számít referenciaárat, ezen csoportok készítményei az irányadó nominális támogatást kapják, amennyiben terápiás fixcsoportba sem sorolódnak be.

2008. Október 1.

Értesítés új fix csoportokról - 2008. október 1-től

Közzététel ideje: 2008. február 13.
Hirdetmény - 2008. október 1-jével életbe lépő fixesítés
Közzététel ideje: 2008. július 31.

Frissítés ideje: 2008. augusztus 1. 

Tervezett fixcsoportok 2008. október 1-től v2

Közzététel ideje: 2008. augusztus 7.

2008. október 1-jével életbe lépő fixcsoportok
Közzététel ideje: 2008. július 31.
Frissítés ideje: 2008. szeptember 11.

2008. Július 1.

Hirdetmény - 2008. július 1-jével életbe lépő fixesítés
Közzététel ideje: 2008. április 25.

Fixcsoportok 2008. július 1-től v1
Közzététel ideje: 2008. április 30.

2008. július 1-jével életbe lépő fixcsoportok
Közzététel ideje: 2008. május 22.

 2008. Április 1.

Fixcsoportok 2008. 04. 01 végleges
Közzététel ideje: 2008. március 17.
Várható fixcsoportok 2008. április 1.
Közzététel ideje: 2008. január 31.

Fixcsoportok 2008. április 1.től
A táblában kiesőként megjelölt termékek köre tájékoztató jellegű, a jelenleg ismert árakat tükrözi, a Gyártók/Forgalmazók árcsökkentési ajánlataitól függően a kiesőként jelölt termékek bent maradhatnak a támogatott körben.
Közzététel ideje: 2008. február 21.

Értesítés új fixcsoportról
Közzététel ideje: 2008. április 02.

Értesítés új fixcsoportokról
Közzététel ideje: 2008. március 28.

2008. Január 1.

Fixcsoportok 2008. január. 1-től
Közzététel ideje: 2007. november 13.

Fixcsoportok 2008. január 1.
Közzététel ideje: 2007. november 22.

Fixcsoportok 2008. január 1. jav.2
Közzététel ideje: 2007 december 14

Fixcsoportok 2008. január 1. (jav.)
Közzététel ideje: 2007. december 12.

HIRDETMÉNY - fixcsoport újraképzés - 2008. január 31.
Közzététel ideje: 2008. január 31.

A 2008. február 1-jével induló fixcsoport újraképzés eljárásrendje
Közzététel ideje: 2008. február 1.