Gyártói befizetés - 2016. évi kimutatások


2016. december

Forgalmi és támogatási adatok készítményenkénti bontásban
Közzététel ideje: 2017. február 10.
Frissítés ideje: 2017. február 16.

Forgalmi és támogatási adatok a forgalomba hozatali engedély jogosultjai szerinti bontásban
Közzététel ideje: 2017. február 10.
Frissítés ideje: 2017. február 16.


A nagykereskedelmi árrés 2,5%-a: 39 157 453 Ft

Hivatkozással a Gyftv. 42.§ (7) bekezdésére tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy számításaink szerint a 2016-os év adatai alapján kiadási többlet, s ebből eredő adófizetési kötelezettség nem keletkezett.

Tárgyév első napján hatályos előirányzat (-)

231 400 000 000 Ft

Tényleges kiadás (+)

299 982 465 534 Ft

36.§ (1) alapján keletkezett befizetési kötelezettség (-)

48 964 231 923 Ft

40/A.§ (1) alapján keletkezett befizetési kötelezettség (-)

4 885 585 887 Ft

38.§ (4) alapján igénybe vehető kedvezmény (+)

4 567 699 228 Ft

36.§ (2) alapján keletkezett befizetési kötelezettség (-)

436 901 706 Ft

36.§ (4)-(4a) alapján keletkezett befizetési kötelezettség (-)

14 200 363 234 Ft

Támogatásvolumen-szerződések alapján a tárgyévben teljesített összeg (-)

17 797 803 530 Ft

Kiadási többlet

0 Ft


2016. november

Forgalmi és támogatási adatok készítményenkénti bontásban
Közzététel ideje: 2017. január 11.

Forgalmi és támogatási adatok a forgalomba hozatali engedély jogosultjai szerinti bontásban
Közzététel ideje: 2017. január 11.

A nagykereskedelmi árrés 2,5%-a: 38 885 157 Ft


2016. október

Forgalmi és támogatási adatok készítményenkénti bontásban
Közzététel ideje: 2016. december 9.

Forgalmi és támogatási adatok a forgalomba hozatali engedély jogosultjai szerinti bontásban
Közzététel ideje: 2016. december 9.

A nagykereskedelmi árrés 2,5%-a: 35 800 725 Ft


2016. szeptember

Forgalmi és támogatási adatok készítményenkénti bontásban
Közzététel ideje: 2016. november 10.

Forgalmi és támogatási adatok a forgalomba hozatali engedély jogosultjai szerinti bontásban
Közzététel ideje: 2016. november 10.

A nagykereskedelmi árrés 2,5%-a: 36 989 316 Ft

A sávos befizetési kötelezettséggel kapcsolatosan az alábbi tájékoztatót tesszük közzé:

A 2016. évi 182. számú Magyar Közlönyben kihirdetésre került az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló  2016. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: adótörvény módosítás), melynek 44-45. §-ai módosították a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 42. § (1) bekezdését, az ún. sávos befizetésre vonatkozó szabályokat a következő formában:

44. § A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 42. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„42. § (1) Amennyiben a támogatott gyógyszerek tárgyévi forgalma után kifizetett társadalombiztosítási támogatás – a különkeretes gyógyszerekre, a különös méltánylást érdemlő körülmények esetén gyógyszertámogatásra és a kedvezményezetti státusszal rendelkező gyógyszerekre fordított összeget nem tartalmazó – összege meghaladja az E. Alap költségvetése Gyógyszertámogatás kiadásai jogcímének a tárgyév január első napján hatályos előirányzatának összegét, akkor e kiadási többlet finanszírozása – a (2)–(3) bekezdésben foglaltak szerint – az E. Alap kezelője és a forgalomba hozatali engedélyek jogosultjainak kötelezettsége.”
45. § A Gyftv. a következő 87/M. §-sal egészül ki:

„87/M. § Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvénnyel megállapított 42. § (1) bekezdésében meghatározott befizetési kötelezettség a 2016. évre vonatkozó befizetések esetében alkalmazandó.”

A fenti rendelkezések 2016. november 26-án hatályba léptek.

Az adótörvény módosítás 45. §-a rendelkezett arról, hogy a kiadási többlet számítására vonatkozó rendelkezéseket már a 2016. év vonatkozásában is alkalmazni kell. Erre tekintettel az OEP ismételten közzéteszi a Gyftv. 42. § (6) bekezdése szerinti, a 2016. év I.-IX. hónapjára vonatkozó támogatási adatokat az alábbiak szerint:

Hivatkozással a Gyftv. 42.§ (6) bekezdésére tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, hogy számításaink szerint a 2016-os év első 9 hónapjának adatai alapján kiadási többlet, s ebből eredő adóelőleg-fizetési kötelezettség nem keletkezett.

Időarányos előirányzat (-)

173 550 000 000 Ft

Tényleges kiadás (+)

222 963 712 066 Ft

36.§ (1) alapján keletkezett befizetési kötelezettség (-)

36 385 906 893 Ft

40/A.§ (1) alapján keletkezett befizetési kötelezettség (-)

3 630 808 631 Ft

38.§ (4) alapján igénybe vehető kedvezmény (+)

2 106 721 240 Ft

36.§ (2) alapján keletkezett befizetési kötelezettség (-)

323 058 371 Ft

36.§ (4)-(4a) alapján keletkezett befizetési kötelezettség (-)

10 207 933 596 Ft

Támogatásvolumen-szerződések alapján a tárgyévben teljesített összeg (-)

12 585 021 749 Ft

Kiadási többlet

0 Ft

Frissítés ideje: 2016. november 28.


2016. augusztus

Forgalmi és támogatási adatok készítményenkénti bontásban
Közzététel ideje: 2016. október 10.

Forgalmi és támogatási adatok a forgalomba hozatali engedély jogosultjai szerinti bontásban
Közzététel ideje: 2016. október 10.

A nagykereskedelmi árrés 2,5%-a: 36 221 157 Ft


2016. július

Forgalmi és támogatási adatok készítményenkénti bontásban
Közzététel ideje: 2016. szeptember 9.

Forgalmi és támogatási adatok a forgalomba hozatali engedély jogosultjai szerinti bontásban
Közzététel ideje: 2016. szeptember 9.

A nagykereskedelmi árrés 2,5%-a: 34 150 242 Ft


2016. június

Forgalmi és támogatási adatok készítményenkénti bontásban
Közzététel ideje: 2016. augusztus 10.

Forgalmi és támogatási adatok a forgalomba hozatali engedély jogosultjai szerinti bontásban
Közzététel ideje: 2016. augusztus 10.

A nagykereskedelmi árrés 2,5%-a: 36 911 175 Ft


2016. május

Forgalmi és támogatási adatok készítményenkénti bontásban
Közzététel ideje: 2016. július 8.

Forgalmi és támogatási adatok a forgalomba hozatali engedély jogosultjai szerinti bontásban
Közzététel ideje: 2016. július 8.

A nagykereskedelmi árrés 2,5%-a: 36 317 996 Ft


2016. április

Forgalmi és támogatási adatok készítményenkénti bontásban
Közzététel ideje: 2016. június 9.

Forgalmi és támogatási adatok a forgalomba hozatali engedély jogosultjai szerinti bontásban
Közzététel ideje: 2016. június 9.

A nagykereskedelmi árrés 2,5%-a: 36 023 769 Ft


2016. március

Forgalmi és támogatási adatok készítményenkénti bontásban
Közzététel ideje: 2016. május 10.

Forgalmi és támogatási adatok a forgalomba hozatali engedély jogosultjai szerinti bontásban
Közzététel ideje: 2016. május 10.

A nagykereskedelmi árrés 2,5%-a: 36 683 767 Ft


2016. február

Forgalmi és támogatási adatok készítményenkénti bontásban
Közzététel ideje: 2016. április 8.

Forgalmi és támogatási adatok a forgalomba hozatali engedély jogosultjai szerinti bontásban
Közzététel ideje: 2016. április 8.

A nagykereskedelmi árrés 2,5%-a: 35 257 531 Ft


2016. január

Forgalmi és támogatási adatok készítményenkénti bontásban
Közzététel ideje: 2016. március 10.

Forgalmi és támogatási adatok a forgalomba hozatali engedély jogosultjai szerinti bontásban
Közzététel ideje: 2016. március 10.


A nagykereskedelmi árrés 2,5%-a: 34 503 418 Ft