Tájékoztatás az előre nem tervezhető, rendkívüli, illetve egyedi egészségügyi szolgáltatások extrafinanszírozásáról

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 45. § (1) bekezdése kimondja, hogy az előre nem tervezhető, rendkívüli, illetve egyedi eset a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban NEAK) főigazgatójának döntése alapján, bármely az ellátásra szakmailag alkalmas szolgáltatónak – az esetre vonatkozó külön szerződés nélkül – finanszírozható.

 

Az extrafinanszírozási kérelmek elbírálásának előkészítését és koordinálását az Általános Finanszírozási Főosztály végzi.

Az extrafinanszírozás alapján engedélyezhető ellátásokra felhasználható éves keretet az Egészségbiztosítási Alap költségvetésében a természetbeni ellátásokon belül a Gyógyító-megelőző ellátások jogcímcsoport, Összevont szakellátás jogcím Extrafinanszírozás előirányzata határozza meg. 

A kérelem benyújtása

Az egészségügyi szolgáltatónak a kérelmét - részletes költségkimutatással együtt - a NEAK Általános Finanszírozási Főosztályára kell beküldenie a Korm. rendelet 45. §-ában foglaltaknak megfelelően.

A kérelmező a NEAK szakmai honlapján megtalálható mindenkori hatályos extrafinanszírozási adatgyűjtő program segítségével készíti el a ráfordítási adatokat tartalmazó adatállományokat és mellékleteket. A szolgáltató az elkészített elektronikus állományokat az extrafinanszirozas@neak.gov.hu e-mail címre, vagy CD/DVD adathordozón küldi meg, a papíralapú dokumentumokat pedig személyesen vagy postai úton juttatja el a Főosztály részére.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

Általános Finanszírozási Főosztály

1139 Budapest, Váci út 73/A

főosztályvezető: dr. Farkas Marianna

 

A kérelemhez mellékelni kell:

· kérelmezett ellátási epizódra vonatkozó – TAJ számmal azonosítható – részletes orvos-szakmai indoklást, adatlapot, zárójelentést,

· a digitálisan beküldött állománnyal azonos adattartalmú papíralapú, cégszerű aláírással ellátott „Tanúsítvány” és „Ráfordítási tételek”elnevezésű bizonylatokat. A papíralapú Tanúsítványon a szolgáltató vezetője vagy a képviseletére jogosult tisztségviselő aláírásával igazolja, hogy a kérelemben szereplő valamennyi költségelemet igazoló dokumentáció rendelkezésre áll (Teljességi nyilatkozat).

· a felhasznált, de a törzsekben nem szereplő ráfordítástételekre vonatkozó információkat, számlamásolatokat. A ráfordítások értéke a beküldött beszerzést igazoló számlamásolatok alapján vehető figyelembe a költségszámítás során. A számlamásolatokon fel kell tüntetni a biztosított TAJ számát, a felhasznált mennyiséget, a felhasználás dátumát és a kezelőorvos pecsétjét, valamint aláírását. A ráfordítástételek felsorolását a felhasznált mennyiség és érték feltüntetésével együtt excel táblázatban is meg kell küldeni.