Extrafinanszírozási adatgyűjtő program és dokumentáció (2018.06.14-ig benyújtott kérelmekhez)

Extrafinanszírozási program

Osztályos és műtéti ráfordítástörzs extrafinanszírozáshoz (2018.05.01-től)

Felhasználói kézikönyv

 

Tájékoztatás az előre nem tervezhető, rendkívüli, illetve egyedi egészségügyi szolgáltatások extrafinanszírozásáról 

Az extrafinanszírozási igények benyújtására, finanszírozására vonatkozó rendeleti szabályozást az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Kormányrendelet 45. §-a tartalmazza.

Az extrafinanszírozási kérelmek elbírálásának előkészítését és koordinálását az Általános Finanszírozási Főosztály végzi.

Az extrafinanszírozás alapján engedélyezhető ellátásokra felhasználható éves keretet az Egészségbiztosítási Alap költségvetésében a természetbeni ellátásokon belül a Gyógyító-megelőző ellátások jogcímcsoport, Összevont szakellátás jogcím Extrafinanszírozás előirányzata határozza meg.

A kérelem benyújtása

Az egészségügyi szolgáltatónak a kérelmét - részletes költségkimutatással együtt - a NEAK Általános Finanszírozási Főosztályára kell beküldenie a Korm. rendelet 45. §-ában foglaltaknak megfelelően.

A kérelmező a NEAK szakmai honlapján megtalálható mindenkori hatályos extrafinanszírozási adatgyűjtő program segítségével készíti el a ráfordítási adatokat tartalmazó adatállományokat és mellékleteket. A szolgáltató az elkészített elektronikus állományokat az extrafinanszirozas@neak.gov.hu e-mail címre, vagy CD/DVD adathordozón küldi meg, a papíralapú dokumentumokat pedig személyesen vagy postai úton juttatja el a Főosztály részére.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

Általános Finanszírozási Főosztály

1139 Budapest, Váci út 73/A

főosztályvezető: dr. Farkas Marianna

 

A kérelemhez mellékelni kell:

  • kérelmezett ellátási epizódra vonatkozó – TAJ számmal azonosítható – részletes orvos-szakmai indoklást, adatlapot, zárójelentést,

  • a digitálisan beküldött állománnyal azonos adattartalmú papíralapú, cégszerű aláírással ellátott „Tanúsítvány” és „Ráfordítási tételek”elnevezésű bizonylatokat. A papíralapú Tanúsítványon a szolgáltató vezetője vagy a képviseletére jogosult tisztségviselő aláírásával igazolja, hogy a kérelemben szereplő valamennyi költségelemet igazoló dokumentáció rendelkezésre áll (Teljességi nyilatkozat).

  • a felhasznált, de a törzsekben nem szereplő ráfordítástételekre vonatkozó információkat, számlamásolatokat. A ráfordítások értéke a beküldött beszerzést igazoló számlamásolatok alapján vehető figyelembe a költségszámítás során. A számlamásolatokon fel kell tüntetni a biztosított TAJ számát, a felhasznált mennyiséget, a felhasználás dátumát és a kezelőorvos pecsétjét, valamint aláírását. A ráfordítástételek felsorolását a felhasznált mennyiség és érték feltüntetésével együtt excel táblázatban is meg kell küldeni.