Hírek, információk

Háziorvosi és fogorvosi letelepedési pályázat 2022

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

A támogatás célja a legalább 12 hónapja betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatása, ezáltal az ott élő lakosság folyamatos ellátásának biztosítása, az alapellátás (háziorvosi ellátás; fogorvosi ellátás) magasabb színvonalon és minőségen történő ellátása érdekében.

A pályázati dokumentáció INNEN érhető el.

 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Háziorvosi és fogorvosi letelepedési pályázat 2021

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

A támogatás célja a legalább 12 hónapja betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatása, ezáltal az ott élő lakosság folyamatos ellátásának biztosítása, az alapellátás (háziorvosi ellátás; fogorvosi ellátás) magasabb színvonalon és minőségen történő ellátása érdekében.

A pályázati dokumentáció INNEN érhető el.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 

---------------------------------- 

Tájékoztató a fogászati szakellátási beavatkozások pontemeléséről

Tisztelt Fogászati Szakellátók!

A Magyar Közlöny 2018. évi 106. számában kihirdetésre került az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosításáról szóló 19/2018. (VII. 5.) EMMI rendelet. A jogszabály alapján a fogászati szakellátás keretei között elvégezhető fogászati beavatkozások pontszámai emelkedtek.

A NEAK első alkalommal a 2018. június havi teljesítmény-elszámolással egyidejűleg, a 2018. augusztus havi finanszírozás során alkalmazza a magasabb pontszámokat. A módosítás visszamenőleges hatállyal került kihirdetésre, ezért a 2018. januári teljesítmények finanszírozásától már az emelt pontszámokat kell figyelembe venni. A január-május havi teljesítmény-jelentések alapján megállapított korrekciós tételek kifizetésére a 2018. augusztus havi utalás keretében kerül sor.

Az érintett szolgáltatói kör a visszamenőleges korrekcióról külön kimutatást kap, amely a havi visszaigazoló listákkal együtt, az e-Jelentés rendszeren keresztül kerül továbbításra.

A szolgáltatóknak nincs külön teendőjük a változásokkal kapcsolatban.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Háziorvosi és fogorvosi letelepedési pályázat 2017

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő tájékoztatója a legalább 12 hónapja betöltetlen fogorvosi körzeteket betöltő fogorvosok letelepedésének támogatása céljából kiírt pályázat 2017. évi nyerteseiről

A 2017. évben nyertes fogorvosok listája letölthető INNEN.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Háziorvosi és fogorvosi letelepedési pályázat 2017

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

A támogatás célja a legalább 12 hónapja betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatása, ezáltal az ott élő lakosság folyamatos ellátásának biztosítása, az alapellátás (háziorvosi ellátás; fogorvosi ellátás) magasabb színvonalon és minőségen történő ellátása érdekében.

A pályázati dokumentáció INNEN érhető el.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Fogászati rekordkép-leírás módosítása 2016. augusztus 1-től

Tisztelt Fogászati Szolgáltató!

2016. augusztus 1-től módosul a fogászati rekordkép-leírás, amely az alábbi linken érhető el: Fogászati rekordkép

Módosítás:

· 19. TERKAT mező „0E Elszámoláson alapuló nemzetközi szerződés alapján történő ellátás. Közösségi szabály alapján történő ellátás” térítési kategória új kóddal egészült ki: ALB (Albánia)

· 11. AZ_TIP mező 6. értékének leírása módosult, illetve a lehetséges értékek köre a „7=ismeretlen beteg” értékkel egészült ki

· Hibalista 19. TERKAT mező egy új hibakóddal egészült ki: „S (Kizárólag a 7S térítési kategóriában jelenthető)”

· Adatjavítás címszó alatt szereplő, hibás eset visszavonására vonatkozó leírásban az azonosításhoz szükséges mezők száma két újabb mezővel egészült ki:  „5. KEDAT, 6. KEIDŐ

 

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tisztelt Fogászati Szolgáltató!

2016. június 1-től módosul a fogászati rekordkép-leírás, amely az alábbi linken érhető el: Fogászati rekordkép

Módosítás: a teljesítmény elszámolásokban az eddig használatos országkódok helyett a nemzetközileg is elismert ISO-3166-os kódtörzsben szereplő országkódok kerülnek elfogadásra. Ennek megfelelően módosult a térítési kategória (TERKAT mező) kitöltésének leírása.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tisztelt Fogászati Szolgáltató!

2016. január 1-től módosul a fogászati rekordkép-leírás, amely az alábbi linken érhető el: Fogászati rekordkép

Módosítás: 02 Magyar biztosítással nem rendelkező menekült ellátása és a 05 Magyar biztosítással nem rendelkező menedékes ellátása térítési kategóriák hatályon kívül  helyezése.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Tisztelt Fogászati Szolgáltató!

2015. december 1-től módosul a fogászati rekordkép-leírás, amely az alábbi linken érhető el: Fogászati rekordkép

Módosítás: a rekordkép-leírásban az ún. hibalista („Az esetlegesen visszaküldött havi jelentés a következőkkel egészül ki” címszó alatt) 10. számú TAJ mező kódja az „1: elhalálozás, 2: holttá nyilvánítás” mellett egy új „P: egyéb okból passzivált” jelöléssel egészült ki. A fogászati rekordkép-leírás további része változatlan.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tisztelt Fogászati Szolgáltató!

2015. szeptember 1-től változott a fogászati rekordkép-leírást, amely az alábbi linken érhető el: Fogászati rekordkép

Módosítás: a rekordkép-leírásban az AZ_TIP mező lehetséges értékei egy új„9=személyazonosító a menekült, menedékes és oltalmazott státusz kérelmezését megelőzően nyújtott ellátás során” értékkel egészült ki.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár