Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy 2016. január 1-től a hatályos finanszírozási eljárásrendek száma jelentős mértékben, 19-ről 41-re bővült.

Az egészségügyi technológiai és gyógyszerkutatás robbanásszerű fejlődése és ezzel párhuzamos költségnövekedése mentén elengedhetetlenné vált az alkalmazható diagnosztikai és terápiás eljárások helyének koncepcionális újragondolása az egészségbiztosítási finanszírozás tervezhetősége, és a rendelkezésre álló erőforrások költséghatékony felhasználása érdekében.

Az egyes főbb betegségcsoportok finanszírozási eljárásrendjének szerkesztése és szakmai egyeztetése lefolytatásának egységes szabályairól szóló 13/2009. (IV.22.) EüM rendelet felhatalmazása alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) 2009. óta folyamatosan végzi a finanszírozási eljárásrendek és háttéranyagainak készítését, felülvizsgálatát.

A finanszírozási eljárásrendek algoritmizált formában foglalják össze egy adott kórkép diagnosztikájának és terápiájának az OEP által finanszírozott menetét. Nem helyettesítik és nem váltják fel egy adott technológa vagy gyógyszer társadalombiztosítás keretei közé való befogadásának folyamatát, hanem összegzik az adott kórkép vonatkozásában már meglévő különböző, és esetenként eltérő finanszírozási feltételeket, és áttekinthető egységes rendszerbe foglalják azokat.

Az eljárásrendek transzparens módon támogatják a közfinanszírozott betegellátásban résztvevő egészségügyi szakemberek munkáját, akik az algoritmusok segítségével könnyebben és gyorsabban áttekinthetik az összes vonatkozó finanszírozási szabályt és feltételt. Az eljárásrendek szolgálják továbbá a betegek érdekeit is, aki számára nyilvánvalóvá válik, hogy adott betegség kapcsán milyen feltételek mellett milyen diagnosztikus és terápiás eljáráshoz juthat hozzá az egészségbiztosítási jogviszonya alapján.

Különösen a népegészségügyi jelentőségű kórképek finanszírozási eljárásrendejeire épülve az egészségbiztosító hatékonyabb, megújult szemléletű szakmai ellenőrzés mentén lesz képes előmozdítani azt a célt, hogy országosan egységes elvek mentén azonos minőségű ellátásban részesüljenek a biztosítottak a hazai egészségügyi ellátórendszerben.

A finanszírozási eljárásrendek mindezekkel – a hatékonyabb betegellátás szolgálatán túlmenően – az egészségbiztosítás korszerű minőségbiztosítási alapjainak lerakását is szolgálják középtávon.

Új eljárásrendek készítése mellett 15, már hatályos eljárásrend felülvizsgálata is megtörtént, és a hatályba lépésük óta eltelt időszak finanszírozási és ártámogatási szabályváltozásai átvezetésre kerültek.

Köszönjük a gyógyító szakma képviselőinek, szervezeteinek konstruktív együttműködését, továbbá mindazok aktivitását, akik a nyilvános társadalmi-szakmai vita, valamint a közigazgatási egyeztetés során megküldték észrevételeiket, javaslataikat.

Társadalmi-szakmai egyeztetés céljából további eljárásrend tervezetek várhatóan az év első felében fognak publikálásra kerülni az OEP honlapján.

Budapest, 2016. február 1.

Kiss Zsolt

mb. egészségügyi főigazgató-helyettes

A hatályos finanszírozási eljárásrendek erre a linkre kattintva érhetőek el.