FőoldalFelső menüRólunkKözérdekű adatokTevékenységre, működésre vonatkozó adatokA szerv nyilvántartásaiAz egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, a baleseti táppénzzel és az utazási költségtérítéssel kapcsolatos eljárás során kezelt adatok nyilvántartása

Az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásaival, a baleseti táppénzzel és az utazási költségtérítéssel kapcsolatos eljárás során kezelt adatok nyilvántartása

TÁJÉKOZTATÓ AZ OEP KÖTELEZŐ ADATKEZELÉSÉRŐL IV.

 

Az OEP az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 20. § (1)-(3) bekezdésén alapuló előzetes tájékoztatási kötelezettségének az alábbiak szerint tesz eleget.

 

IV. Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, a baleseti táppénzzel és az utazási
költségtérítéssel kapcsolatos eljárás során kezelt adatok nyilvántartása

 

A nyilvántartás személyes adatokat, foglalkoztatóra vonatkozó adatokat és jövedelmi adatokat tartalmaz:

  • személyi adatok (név, születési név, anyja neve, születési hely és idő)
  • gyermek személyi adatai (gyermekápolási táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, valamint a gyermekgondozási díj igénylése esetén)
  • állampolgárság, lakóhely (vagy tartózkodási hely)
  • TAJ
  • foglalkoztatóra vonatkozó adatok
  • az ellátás megállapításához szükséges jövedelmi adatok

 

1. Az adatkezelés célja:

A társadalombiztosítási szerv hatáskörébe tarozó, biztosítottak által igényelt pénzbeli egészségbiztosítási ellátások (táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj) és a baleseti táppénz, valamint az utazási költségtérítés elbírálása, folyósítása, bevallása.

 

2. Az adatkezelés jogalapja:

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. tv. (a továbbiakban: Tbj.) 42. §

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban:  Ebtv.). 79. §

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 4. § (2) bekezdés f) és g) pontja.

 

3. Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy:

Az OEP és a Kormányhivatalok Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerveinek kormánytisztviselői.

 

4. Az adatkezelés időtartama:

Az ellátás kifizetését követő 5 év elévülési időn belül. (Ebtv. 74. §.)

 

5. Az adatok megismerésére jogosultak köre:

Az Ebtv. 79.§, a Tbj. 43. § alapján, továbbá az Infotv. 5. § rendelkezéseinek megfelelően.

 

6. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az Infotv. 14-21. §

 

7. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségei:

Az Infotv. 22-23. §, valamint az 52. §