FőoldalFelső menüRólunkKözérdekű adatokTevékenységre, működésre vonatkozó adatokA szerv nyilvántartásaiAz egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, a baleseti táppénzzel és az utazási költségtérítéssel kapcsolatos eljárás során kezelt adatok nyilvántartása

Az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásaival, a baleseti táppénzzel és az utazási költségtérítéssel kapcsolatos eljárás során kezelt adatok nyilvántartása

TÁJÉKOZTATÓ A NEAK KÖTELEZŐ ADATKEZELÉSÉRŐL IV.

 

A  NEAK az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 20. § (1)-(3) bekezdésén alapuló előzetes tájékoztatási kötelezettségének az alábbiak szerint tesz eleget.

 

IV. Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival, a baleseti táppénzzel és az utazási
költségtérítéssel kapcsolatos eljárás során kezelt adatok nyilvántartása

 

A nyilvántartás személyes adatokat, foglalkoztatóra vonatkozó adatokat és jövedelmi adatokat tartalmaz:

  • személyi adatok (név, születési név, anyja neve, születési hely és idő)
  • gyermek személyi adatai (gyermekápolási táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, valamint a gyermekgondozási díj igénylése esetén)
  • állampolgárság, lakóhely (vagy tartózkodási hely)
  • TAJ
  • foglalkoztatóra vonatkozó adatok
  • az ellátás megállapításához szükséges jövedelmi adatok

 

1. Az adatkezelés célja:

A társadalombiztosítási szerv hatáskörébe tarozó, biztosítottak által igényelt pénzbeli egészségbiztosítási ellátások (táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj) és a baleseti táppénz, valamint az utazási költségtérítés elbírálása, folyósítása, bevallása.

 

2. Az adatkezelés jogalapja:

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. tv. (a továbbiakban: Tbj.) 42. §

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban:  Ebtv.). 79. §

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 4. § (2) bekezdés f) és g) pontja.

 

3. Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy:

Az NEAK és a Kormányhivatalok Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerveinek kormánytisztviselői.

 

4. Az adatkezelés időtartama:

Az ellátás kifizetését követő 5 év elévülési időn belül. (Ebtv. 74. §.)

 

5. Az adatok megismerésére jogosultak köre:

Az Ebtv. 79.§, a Tbj. 43. § alapján, továbbá az Infotv. 5. § rendelkezéseinek megfelelően.

 

6. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az Infotv. 14-21. §

 

7. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségei:

Az Infotv. 22-23. §, valamint az 52. §