FőoldalFelső menüRólunkÁlláspályázatok

Ügyfélszolgálatos

2019.10.16.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Informatikai Szolgáltatási Főosztály

ügyfélszolgálatos

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1139 Budapest, Váci út 73/A.

Ellátandó feladatok:

Bejövő e-mailek, telefonhívások kezelése és az ezekkel kapcsolatos adminisztráció elvégzése; folyamatos kapcsolattartás a társosztályokkal; hibajegyek megoldása, nyomon követése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Részvétel a NEAK informatikai ügyfélszolgálatának működtetésében; az ügyfélszolgálat által meg nem oldható feladatok eszkalálása az üzemeltetés felé; az ismert, bejelentett hibajegyek nyomon követése; eszközgazdálkodással kapcsolatos feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, a(z) egyéb juttatásokra a NEAK Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,

 • Cselekvőképesség,

 • Büntetlen előélet,

 • Középiskola/gimnázium,

 • Tapasztalat ügyfélszolgálati pozícióban

 • Felhasználó szintű számítástechnikai ismeretek

 • Kiváló kommunikációs készség szóban és írásban egyaránt

 • Precíz, de ugyanakkor gyors munkavégzés

 • Képesség párhuzamosan több feladat ellátására

 • Türelem és empátia

 • Határozottság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • NEAK szakalkalmazásainak ismerete

 • Egészségügyben szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz - a www.neak.gov.hu honlapon Rólunk/Álláspályázatok menüpont alatt elérhető önéletrajz minta szerint

 • Büntetlen előéletet, illetve a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem állást igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata, (Felvétel esetén, legkésőbb a jogviszony létesítésekor az erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát be kell nyújtani),

 • Nyilatkozat arról, hogy a meghirdetett álláspályázatra benyújtott teljes pályázati anyag az eljárásban résztvevők részére – a bírálati eljárás céljából – sokszorosításra és továbbításra kerüljön, valamint a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázatot kiíró szervezet az eljáráshoz kapcsolódóan kezelje, illetve a pályázat lezárásáig megőrizze.

 • A kötelezően használandó nyilatkozat minta megtalálható a www.neak.gov.hu honlapon az álláspályázatok menüpont alatt. A nyilatkozat megküldése minden esetben a pályázat részét képezi.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Balázs Gábor főosztályvezető nyújt, a 06(1)298-2472-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő címére történő megküldésével (1139 Budapest, Váci út 73/A.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F031D/1280-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: ügyfélszolgálatos.

 • Elektronikus úton , a F031D/1280-1/2019. iktatószámra való hivatkozással, a Humánpolitikai Főosztály részére a palyazat@neak.gov.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: