FőoldalFelső menüRólunkÁlláspályázatok

Szoftverfejlesztő informatikus

2017.09.30.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Általános Finanszírozási Főosztály Informatikai Fejlesztési és Üzemeltetési Osztály

szoftverfejlesztő informatikus

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7100 Szekszárd, Szent István tér 19-21.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. melléklet 54. Informatikai és számítógépes feladatkör

Ellátandó feladatok:

A fekvőbeteg-szakellátás elszámolásával kapcsolatos nagy- és kisgépes szoftverfejlesztés.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A fekvőbeteg-szakellátás elszámolás folyamatát segítő szoftverek fejlesztése. A fekvőbeteg-szakellátásra vonatkozó elszámolási listák készítése. Elemzési munkák segítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a "Kormánytisztviselők jogállásáról szóló" 2010. évi LVIII. törvény, a(z) egyéb juttatásokra a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII.31.) Korm.rendelet, valamint a NEAK hatályos Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,

 • Cselekvőképesség,

 • Büntetlen előélet,

 • Főiskola, egyetemi szintű rendszerinformatikai mérnök szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű programtervező matematikus, programozó matematikus, villamosmérnök, mérnökinformatikus, műszaki menedzser, közgazdasági programozó matematikus, mérnöktanár, informatikatanár vagy számítástechnika-tanár, közgazdász gazdasági informatika szakon szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és ügyvitelszervező, programtervező, számítógép-programozó, rendszerszervező szakképesítés vagy szakirányú továbbképzési szakon szerzett igazgatási rendszerszervező szakképzettség,

 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Szakmai tapasztalat.

 • Programozási ismeretek.

 • Rendszergazdai ismeretek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A Kttv. 45. § (4) bekezdésében meghatározottaknak is megfelelő fényképes, szakmai önéletrajz - a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján.(www.neak.gov.hu/Rólunk/Álláspályázatok)

 • Motivációs levél.

 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolatai.

 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának a pályázati eljárásban érintett szervek részére a bírálati eljárás céljából történő sokszorosításához, és továbbításához.

 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

 • Büntetlen előéletet, illetve a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem állást igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata, (Felvétel esetén, legkésőbb a jogviszony létesítésekor az erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát be kell nyújtani).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. november 6. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horgos Krisztián osztályvezető nyújt, a 06-20-256-4127 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton az Általános Finanszírozási Főosztály részére a finanszirozas@neak.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A próbaidő 6 hónap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.neak.gov.hu honlapon szerezhet.