FőoldalFelső menüRólunkÁlláspályázatok

Elemzési és finanszírozási szakügyintéző

2017.09.30.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Speciális Finanszírozási Főosztály Speciális Gyógyszerellátási Osztály

elemzési és finanszírozási szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1139 Budapest, Váci út 73/A.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

3. melléklet 31. Egészségbiztosítási szakfeladat-ellátás feladatkör

Ellátandó feladatok:

A NEAK által biztosított gyógyszerek kórházi felhasználásának elszámolása céljából a kimutatás elkészítése, a beérkező számlák ellenőrzése és a teljesítésigazolásának előkészítése. A tételes elszámolás alá eső gyógyszerek közbeszerzési eljárásainak előkészítését megalapozó számítások, elemzések készítésében való részvétel.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A tételes finanszírozású gyógyszerek felhasználásának folyamatos monitorozása, elemzése. Statisztikai feldolgozás előtti adattisztítás. Aktív részvétel a terápiás területek teljes körű elemzésében. Statisztikai kimutatások készítésében, piaci trendek követésében. Teljesítményelszámolások ellenőrzése, a beérkezett számlák teljesítésigazolásának előkészítése. Döntés-előkészítő elemzések készítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a "Kormánytisztviselők jogállásáról szóló" 2010. évi LVIII. törvény, a(z) egyéb juttatásokra a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet, valamint a NEAK hatályos Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,

 • Cselekvőképesség,

 • Büntetlen előélet,

 • Főiskola, egyetemi szintű általános orvos, fogorvos, gyógyszerész, okleveles ápoló szakképzettség; főiskolai szintű egészségügyi szakképzettség; jogász szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; főiskolai szintű államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség; főiskolai szintű társadalombiztosítási szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és társadalombiztosítási, pénzügyi, végrehajtó-behajtói, munkaügyi, személyügyi, informatikai, számítástechnikai szakképesítés; közigazgatás-szervező szakképzettség; nemzetközi közszolgálati menedzser szakképzettség,

 • Felhasználói szintű MS Office ismeretek, kiemelkedően magas szintű Excel tudás,

 • Jó terhelhetőség, munkabírás.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Gyógyszeripari területen szerzett tapasztalat.

 • Elemzések terén szerzett tapasztalat.

 • SQL, SPSS ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A Kttv. 45. § (4) bekezdésében meghatározottaknak is megfelelő fényképes, szakmai önéletrajz - a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete alapján.(neak.gov.hu/Rólunk/Álláspályázatok)

 • Motivációs levél.

 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolatai.

 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának a pályázati eljárásban érintett szervek részére a bírálati eljárás céljából történő sokszorosításához, és továbbításához.

 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

 • Büntetlen előéletet, illetve a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem állást igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata, (Felvétel esetén, legkésőbb a jogviszony létesítésekor az erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát be kell nyújtani).

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. november 6. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Urbán Bettina nyújt, a 06-1-350-2001/2514 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton a Humánpolitikai Főosztály részére a palyazat@neak.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A próbaidő 6 hónap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.neak.gov.hu honlapon szerezhet.