FőoldalFelső menüRólunkÁlláspályázatok

Ártámogatási szakügyintéző

2019.10.16.

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Ártámogatási Főosztály

ártámogatási szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.07.27–ig tartó kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1139 Budapest, Váci út 73/A.

Ellátandó feladatok:

A gyógyászati segédeszközökre, gyógyászati segédeszközök kölcsönzésére vonatkozó transzparens befogadási kérelmek feldolgozása, információk és dokumentumok rendszerezése a gyors és hatékony vezetői döntést lehetővé tévő módon. Támogatás megállapításával kapcsolatos hatósági döntések meghozatala, rögzítése. Egyedi támogatási kérelmek elbírálása, hatósági döntések meghozatala.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A társadalombiztosítási támogatásba való befogadásra, támogatás megváltoztatására vagy megszüntetésére, gyógyászati segédeszközök kölcsönzésére vonatkozó transzparens befogadási kérelmekkel kapcsolatos rendszerfejlesztési és elemzési feladatok ellátása. Egyedi támogatási kérelmek elbírálása, hatósági döntések meghozatala.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései, a(z) egyéb juttatásokra a NEAK Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,

 • Cselekvőképesség,

 • Büntetlen előélet,

 • Főiskola,

 • felhasználói szintű számítógépes ismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz - a www.neak.gov.hu honlapon Rólunk/Álláspályázatok menüpont alatt elérhető önéletrajz minta szerint

 • Büntetlen előéletet, illetve a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem állást igazoló, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata, (Felvétel esetén, legkésőbb a jogviszony létesítésekor az erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát be kell nyújtani),

 • Nyilatkozat arról, hogy a meghirdetett álláspályázatra benyújtott teljes pályázati anyag az eljárásban résztvevők részére – a bírálati eljárás céljából – sokszorosításra és továbbításra kerüljön, valamint a pályázati anyagban foglalt személyes adatokat a pályázatot kiíró szervezet az eljáráshoz kapcsolódóan kezelje, illetve a pályázat lezárásáig megőrizze.

 • A kötelezően használandó nyilatkozat minta megtalálható a www.neak.gov.hu honlapon az álláspályázatok menüpont alatt. A nyilatkozat megküldése minden esetben a pályázat részét képezi.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Madarász Béla osztályvezető nyújt, a 350-2001/2310-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő címére történő megküldésével (1139 Budapest, Váci út 73/A.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F031D/1278-1/2019., valamint a munkakör megnevezését: ártámogatási szakügyintéző.

 • Elektronikus úton, a F031D/1278-1/2019. iktatószámra való hivatkozással, a Humánpolitikai Főosztály részére a palyazat@neak.gov.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: