Választás az ellátások között

Abban az esetben, ha a kérelmező ugyanazon biztosítási jogviszony alapján egyidejűleg táppénzre, baleseti táppénzre, terhességi-gyermekágyi segélyre, gyermekgondozási díjra is jogosult lenne, - a lenti esetben foglalt kivételekkel - csak az egyik ellátást veheti igénybe saját választása szerint.

Ha az igénylő ezen ellátások folyósításának ideje alatt újabb ellátásra válik jogosulttá, vagy eredeti választásától eltérően más ellátást kíván igénybe venni, akkor a választott újabb ellátást a korábban megállapított ellátás folyósításának megszüntetését követő naptól kell folyósítani. A választás napjának a biztosított, illetve a szülő által megjelölt napot kell tekinteni, feltéve, hogy a jogosultság feltételeivel már ezen a napon rendelkezik.

A választott újabb ellátás a választás napjára visszamenőlegesen járó összegét a folyósító szerv csökkenti az újabb ellátásra való jogosultság kezdő napjától a korábban megállapított ellátás folyósítása megszüntetésének napjáig kifizetett ellátás nettó összegével. Az ily módon kiszámolt különbözet kamatmentes kifizetésére a csökkentés teljesítését követő három munkanapon belül kerül sor.

A korábbi ellátás megszüntetése iránt is az érintett hatóságok intézkednek, oly módon, hogy a megszüntetés napjáról az új ellátást megállapító szerv értesíti a megszüntetni kért ellátást folyósító szervet. A megszüntetésről és a megszüntetés napja után folyósított, levonandó ellátás összegéről a megszüntetett ellátást folyósító szerv értesíti a másik hatóságot, így a szülőnek ezzel kapcsolatban nem szükséges külön kérelmet benyújtania vagy nyilatkozatot tennie.

 

Az, aki ugyanazon gyermek jogán egyidejűleg gyermekgondozási segélyre, gyermeknevelési támogatásra és táppénzre, baleseti táppénzre, terhességi-gyermekágyi segélyre, gyermekgondozási díjra is jogosult, választása szerint csak az egyik ellátást veheti igénybe, kivéve azt a személyt, aki gyermekgondozási támogatás, illetve gyermekgondozási díj igénybevétele mellett munkát vállal és keresőképtelenségére tekintettel táppénzre vagy baleseti táppénzre jogosult.

Pl.: Az anya gyermekével gyermekgondozási díjban részesül, és e mellett – mivel gyermeke elmúlt 1 éves – munkát vállal, betegsége esetén táppénzre lehet jogosult.

 

A szülő a különböző korú gyermekei jogán a gyermekgondozási segélyt, a gyermeknevelési támogatást és a táppénzt, baleseti táppénzt, terhességi-gyermekágyi segélyt, gyermekgondozási díjat egyidejűleg is igénybe veheti.

Pl.: Az anya első gyermekét otthon gondozza, és gyermekgondozási segélyben részesül. Ezzel párhuzamosan lehetőség van arra, hogy a 2014-ben, vagy azt követően született második gyermekére tekintettel terhességi-gyermekágyi segélyt is igénybe vegyen.

 

Ha a szülő különböző korú gyermekeire tekintettel, az egyik gyermeke után jogosult terhességi-gyermekágyi segélyre vagy gyermekgondozási díjra, akkor a másik gyermeke jogán járó terhességi-gyermekágyi segélyt vagy gyermekgondozási díjat egyidejűleg is igénybe veheti.

Pl.: Arra is van lehetőség, hogy ha az anya első gyermekét otthon gondozza, és gyermekgondozási díjban részesül, úgy párhuzamosan a 2014-ben, vagy azt követően született második gyermekére tekintettel terhességi-gyermekágyi segélyt is igénybe vehet.

 

Ha a szülők a közös háztartásban élő több gyermek jogán egyidejűleg gyermekgondozási segélyre, gyermeknevelési támogatásra és táppénzre, baleseti táppénzre, terhességi-gyermekágyi segélyre, gyermekgondozási díjra is jogosultak, választásuk szerint – a gyermekápolási táppénz kivételével – a gyermekek után járó ellátásokat csak az egyik szülő veheti igénybe.

Pl.: Az anya terhességi-gyermekágyi segélyre jogosult a 2014-ben, vagy ezt követően született gyermekére tekintettel, ugyanakkor az „idősebb” gyermek után még jogosult gyermekgondozási díjra. Ha az idősebb gyermekre tekintettel Apa is rendelkezik a gyermekgondozási díjra való jogosultság feltételeivel, akkor sem lehetséges, hogy az anya terhességi-gyermekágyi segélyt, az apa pedig gyermekgondozási díjat vegyen igénybe egyidejűleg, függetlenül attól, hogy két különbező korú gyermek után járó ellátásról van szó.

 

A közös háztartásban élő gyermek jogán – választásuk szerint – a szülők valamelyike gyermekápolási táppénzre szerezhet jogosultságot.

Pl.: Az anya gyermekgondozási díjat kap az egyik gyermekre tekintettel, aki megbetegszik, és kórházba kerül. Az Anya gyermeke mellett tartózkodik a kórházban. Amennyiben a másik gyermek is megbetegszik az apa vele gyermekápolási táppénzt vehet igénybe.

Pl. Az anya gyermekgondozási díjat kap gyermekére tekintettel. Az Anya megbetegszik, és kórházba kerül. Időközben a gyermek is beteg lesz. Ebben az esetben az Apa ugyanazon gyermekre, aki jogán az Anya gyermekgondozási díjban részesül jogosulttá válhat gyermekápolási táppénzre.

 

A választás napjának meghatározása

A táppénz, a baleseti táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt ezen ellátások között – a jogosultsági feltételek fennállta esetén – az ellátásra jogosult személy választhat. Az ellátások között abban az esetben kell a jogosultnak választania, ha egy gyermek van a családban, vagy ha a különböző korú gyermekek 2014. január 1-je előtt születtek.

Ezen ellátások közti választás esetén a választott (új) ellátás iránti kérelmet az újonnan választott ellátás iránti igény elbírálására illetékes – egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv, illetve társadalombiztosítási kifizetőhely (táppénz, thgys, gyed) vagy az államkincstár (gyet, gyes) – szervhez kell benyújtani a folyósítás alatt álló (régi) ellátás beszüntetésére vonatkozó kérelemmel együtt. Ha a beszüntetni kért ellátás és a választott új ellátás tekintetében más-más szerv az illetékes, a régi ellátás beszüntetésére vonatkozó kérelmet az arra illetékes szervhez továbbítja a hatóság.

Tehát, ha a választott, új ellátás a gyed/thgys, akkor a kérelmet a munkáltatónál (vagy az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél), ha a választott új ellátás a gyes/gyet, akkor azt a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságánál kell bejelenteni, az addig folyósított ellátás megszüntetésére vonatkozó kérelemmel együtt.

A választott újabb ellátást a korábban megállapított ellátás folyósításának megszüntetését követő naptól kell folyósítani. A választás napjának a biztosított, illetve a szülő által megjelölt napot kell tekinteni.

Amennyiben valaki egyidejűleg két ellátásra is jogosult, és mindkét ellátás folyósítható részére egyidejűleg, úgy a korábbi ellátást lemondani nem kell, csupán az új ellátás iránti kérelmet kell benyújtani a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező szervhez.

Pl.: A biztosított a korábban született gyermekével gyermekgondozási segélyben részesül, de 2014-ben született gyermekére tekintettel terhességi-gyermekágyi segélyt is igénybe kíván venni. Ez esetben a gyermekgondozási segélyt, mivel az ellátásokra egyidejűleg is jogosult, nem kell lemondania.