Előleg a pénzbeli ellátásoknál

1. Táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj elbírálása esetén (továbbiakban: pénzbeli ellátás)

Amennyiben a pénzbeli ellátásra való jogosultság megállapításra kerül, azonban az ellátás összege az elbíráláshoz szükséges adatok hiánya miatt 21 napon belül nem határozható meg, akkor a rendelkezésre álló adatok alapján, de maximum az igénylő részére a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér alapulvételével, előleg megállapítására kerül sor.

 

2. Baleset üzemiségének elbírálása esetén

Amennyiben a baleset üzemisége az elbíráláshoz szükséges adatok hiánya miatt 21 napon belül nem bírálható el és a rendelkezésre álló adatok alapján az igénylő táppénzre való jogosultsága azonban megállapítható, akkor az igénylő részére a rendelkezésre álló jövedelemadatok alapján, de maximum a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér alapulvételével, táppénz előleg megállapítására kerül sor. Amennyiben a baleset üzemiségének elismerését követően az igénylő részére határozattal baleseti táppénzt állapítanak meg, a baleseti táppénz összegébe a folyósított táppénz előleg összegét be kell számítani.

 

3. Baleseti táppénz elbírálása esetén

Baleseti táppénzre való jogosultság esetén, amennyiben a baleseti táppénz összege az elbíráláshoz szükséges adatok hiánya miatt 21 napon belül nem határozható meg, a rendelkezésre álló adatok alapján, de maximum az igénylő részére a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér alapulvételével baleseti táppénz előleget kell megállapítani. A hiányzó adatok beszerzését követően a baleseti táppénz összegébe a folyósított előleg összegét be kell számítani.

Amennyiben az igénylő a pénzbeli ellátás iránti kérelmét, baleset üzemiségének elismerése irányuló kérelemét, baleseti táppénz iránti kérelmét visszavonja, akkor a folyósított pénzbeli ellátás előleget, baleseti táppénz előleget felróhatóságra tekintet nélkül, a visszafizetésre kötelező határozat jogerőre emelkedéstől számított 30 napon belül az igénylő köteles visszafizetni.

Amennyiben az előleg folyósítását követően, a pénzbeli ellátást, vagy baleseti táppénzt folyósító szerv megállapítja, hogy az igénylő az ellátásra nem volt jogosult, vagy a részére a jogosan járó pénzbeli ellátás összege, vagy baleseti táppénz összege a folyósított előleg összegénél alacsonyabb, és az a megállapított ellátás összegébe nem számítható be, akkor az igénylő köteles a különbözetet felróhatóságra való tekintet nélkül, a visszafizetésre kötelező határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül visszafizetni.