Baleset esetén


-Ellátások üzemi baleset, foglalkozási megbetegedés esetén

A baleset az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül, hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be, és sérülést, mérgezést vagy más testi- lelki egészségkárosodást, illetve halált okoz. 

A társadalombiztosítási ellátások körében a baleseti ellátásokra jogosító eseményeket ennél szűkebb értelemben, a munkavégzéssel összefüggésben, illetve a munkába menet, vagy onnan lakásra (szállásra) menet közben elszenvedett balesetekből eredő ellátási igényekre alkalmazzuk. 

 

Az üzemi baleset címszó alatt tájékoztatást találhat a foglalkozási megbetegedésekről, a balesetek üzemi balesetként történő megállapításáról. Illetve tájékozódhat az egészségbiztosítás baleseti ellátás keretében nyújtható ellátásokról, mint a baleseti egészségügyi szolgáltatásról, és a baleseti táppénzről.

 

A munkavédelmi előírások betartásával, betartatásával a munkáltatók kötelesek olyan munkavégzésre alkalmas körülményeket teremteni, ahol a munkavállalók élete, testi épsége és egészsége nincs veszélynek kitéve. Az üzemi balesetből vagy foglalkozási megbetegedésből eredő egészségkárosodásokra nyújtott baleseti ellátásokra speciális, az általános szabályoknál kedvezőbb szabályok vonatkoznak, így szélesebb körű gondoskodás igénybevételére biztosítanak lehetőséget.

 

  -

- 

-